U bent hier: >> Op weg naar 2019

Op weg naar 2019

Lezing Cor Harryvan op AV Oekraïne Zending over
de verzelfstandiging van de Oekraïense kerken

Ermelo – Op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Oekraïne Zending heeft het bestuur van de Oekraïne Zending de gewoonte om een van de zendelingen te laten overkomen om een actueel thema toe te lichten voor medewerkers in de zendingsteams, predikanten en belangstellenden.
Dit keer is Cor Harryvan aan de beurt, veldwerker in de UERC-kerken en churchplants. In het thema: ‘Op weg naar 2019’ legt hij uit hoe lastig het in Oekraïne is om de juiste weg te vinden in de aanpak. Tijd voor bezinning en vooral voor gebed!

Enkele vragen die naar voren komen: Hoe lang zitten we nog in Oekraïne, tot einde contract in 2019? Wat is er nog te doen? Wat moet er nog gebeuren en wie beslist dat? Wat zijn de criteria, hoe nu verder?

Volwassen worden img_9086

Cor Harryvan neemt ons mee op een kleine excursie. Zijn dochter Nienke, 18 jaar en net afgestudeerd in Oekraïne, neemt afscheid van het gezin. Ze gaat het huis uit! Als 18-jarige ben je voor de wet volwassen en meerderjarig, aansprakelijk buiten je ouders om en mag je stemmen.
Die vergelijking trekt Cor door naar de UERC-kerken. Het is de bedoeling dat ook zij het huis uitgaan aan het einde van een bepaalde periode waarin ‘opvoeding’ van de zendelingen centraal heeft gestaan. Cor vertelt: ‘We komen niet meer zomaar binnen in de Oekraïense kerken, tegenwoordig uitdrukkelijk alleen maar op verzoek. De churchplants zijn als het ware de ‘kleuters’ die nog niet op eigen benen kunnen staan, zoals hun geïnstitueerde moederkerken. Aan de zendeling nu de taak om de churchplants onder de kerkelijke structuur te brengen.’

Cor heeft een diagnose gemaakt op het evaluatierapport uit 2012 en licht toe wat er veranderd is in het werkveld. Hij gebruikt het boekje van ds. Bijl, dat onlangs is vertaald, een Canadese methode voor catechisatielessen. Een veel voorkomend probleem in de Oekraïne kerken is het lidmaatschap van het kerklid. Deze kan zich moeilijk committeren en daardoor is er géén tot weinig geestelijk groei. Dit gebrek www.buy-trusted-tablets.com aan concentratie vergt veel begeleiding in de kerken en het kerklid moeten actief betrokken worden bij activiteiten. Cor en (ex) collega-zendeling Henk Drost hebben daartoe de Commissie Missie in het leven geroepen. Die commissie pleit voor meer integratie, meer expertise en gebruik maken van elkaars ervaring. Op de Oekraïense synodes staat het thema Missie dan ook voortaan prominent op de agenda.

Voor veldwerker Cor Harryvan betekent dit: vinger aan de pols, img_9087focus en refocus op de doelstelling en uitvoering van dit speerpunt. Een middel daarbij is netwerken! Cor zijn advies is dan ook: ‘’Kijk over eigen kerkgrenzen heen. Kijk bij de Presbyterianen, kijk naar YouSee en de Nederlandse kerken, ga netwerken bij City-to-City (project van Tim Keller), ga netwerken in de wandelgangen bij een intern forum, wordt lid van de ICRC, etc. en leer van elkaar.’’

Harde werkelijkheid

Helaas zijn er ook andere krachten in het spel: nl. de harde werkelijkheid, waarbij oorlogssituatie en economische effecten in het dagelijks leven hun tol eisen. Sinds 2008 kent de Oekraïense economie geen opleving. De werkloosheid is groot; salarissen worden slecht of niet betaald; jongelui gaan massaal het land uit en studeren in Polen, omdat het daar goedkoper is; er moet rekening gehouden worden met de opvang van 1,7 miljoen vluchtelingen in Midden- en West-Oekraïne; er is veel nood: er zijn vele weduwen, wezen en oorlogsslachtoffers; het bestand wordt dagelijks geschonden en dan die voelbare spanning: wordt het oorlog of niet? En als laatste het bijeffect in een armmoedig land: de stijging van de criminaliteit.

Powerpoint beschikbaar

Er zijn kerken die om de begeleidende PowerPoint van Cor Harryvan gevraagd hebben. Wie de hoofdlijnen van Cor Harryvan zijn lezing wil hebben, Powerpoint Op weg naar 2019 Cor Harryvan 5nov16.

Vragenronde

In de vragenronde beantwoordde Cor nog enkele vragen uit het publiek.

Sietsma van Ede-Noord: Er wordt materiaal gemaakt en visie

Cor Harryvan

Cor Harryvan

ontwikkeld. Het moet met herhaalde focus kennelijk inslijten. Hoe is de samenwerking met de Presbyterianen en hoe staan die kerken erin?

Cor vertelt dat de presbyteriaanse kerk een andere kerkstructuur en sponsoring kennen. Zij kennen geen kerkverband en voeren dus ook geen gezamenlijk beleid. De financiele steun uit Amerika komt via Mission-to-the-World, die presbyterianen steunen. Steun die stopt na enkele jaren. Een uitgezonden predikant gaat één keer in de zoveel tijd op ‘verlof’ om fundraising te doen bij de steunkerken.

Rolf Bolt van Wezep: Er wordt gesproken over commitment, continuïteit en expansiegedachten. Hoe is de samenstelling van de kerken/churchplants en is het aantal kerken ook een versplintering van krachten?

Oekraïne is 18 keer groter dan Nederland. Cor geeft als voorbeeld dat de churchplants Zytomir en Chmelnitsky ver uit elkaar liggen en dat het niet logisch is om de krachten te bundelen. Wel is er steun vanuit de moederkerken. Zo krijgt churchplant Sarny die vanuit de kerk van Stephan, Zytomir uit Kiev en Kamjanets-Poldilsky vanuit Ruda. De steun is voorwaardelijk en jaarlijks wordt bekeken of die steun voortgezet kan worden.

René Verbruggen: De omstandigheden in Oekraïne zitten vast in een overlevingsstrategie. Hoe werk je in dergelijke omstandigheden naar een verzelfstandiging van de kerken toe? Welke vormgeving gebruik je daarvoor?

‘In de reeksen van conferenties wordt veel gedaan aan theorievorming. Het diaconaat Liefdedienst staat centraal in de Bijbel en daar kun je als UERC-kerk wel wat aan doen in je eigen omgeving’, zegt Cor, die een opsomming doet van wat er in basis ook in Oekraïne te vinden is: ‘Bijvoorbeeld de Stichting Logos die de vluchtelingenopvang regelt met brood en bijbels; er is verslaafdenopvang, zoals o.a. The Right Way; het Noodhulpfonds helpt de lokale kerken met ondersteuning aan de sociaal zwakkeren, zoals oorlogsslachtoffers, weduwen en wezen en gehandicapten. In Chmelnitsky wordt een gezin geholpen waarvan de vader is gesneuveld. Herman Panko doet veel aan vluchtelingenhulp.’

En zo zijn er bij de andere kerken ook mooie kleine hulpprojecten mogelijk gemaakt met financiële steun uit het Nederlandse Noodhulpfonds, zoals o.a. de gemeente van Ruda die met rolstoelen helpt en de gemeente van Rivne met voedselpakketten voor ouderen.

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

  1. wisselingen in het bestuur
  2. afscheidswoorden Herman Sietsma
  3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
  4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
  5. student adoptieplan onder de loep
  6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
  7. Fotoserie

Foto’s: jaapmeijer.com

Print Friendly, PDF & Email