U bent hier: >> Brief van student uit Minsk

Brief van student uit Minsk

Hieronder een brief van student S. uit Minsk. Om veiligheidsreden moeten we helaas volstaan met 1 letter. Onder zijn Engelse versie toon ik de computervertaalde Nederlandse versie.

“My name is S. I am a third year student in Evangelical Reformed Seminary of Ukraine and Minsk Reformed Seminary.

I am one of the pastors of the Trinity Reformed Baptist Church in Minsk. At the moment, because of emigration due to the war and political persecution we have about 50 church members left.

The last few years in the seminary have helped me to improve my preaching. A few weeks ago I finished a series on Philippians. I looked at it in a new way. I was able to speak to the church how through union with Christ we can live as new creation, while waiting for His return.

In October we held the first (for our church) Reformation Day conference on the topic of the image of God. A theological conference is a novelty for our country. We were not sure how many people would turn up. The conference was attended by over 100 people from different churches. We did not expect that there would be so many people.

They all came precisely because we were talking on a theological topic, and it was not the usual motivational or therapeutic gathering. We plan to have this conference every year and hope more people will become interested in Reformed theology.

See the attached pictures.

Seminary also helped me to built a new baptism preparation course. I now teach baptism classes for new converts on topics that I have created in the style of systematic theology. This approach helps me create a good structure that is understandable to people who are not familiar with Christian teaching.

I pray that God would continue to bless us in our studies and ministry.

S.”

“Mijn naam is S. Ik ben een derdejaars student aan het Evangelisch Gereformeerd Seminarium van Oekraïne en het Gereformeerd Seminarie van Minsk.

Ik ben een van de predikanten van de Trinity Reformed Baptist Church in Minsk. Op dit moment hebben we door emigratie als gevolg van de oorlog en politieke vervolging nog zo’n 50 kerkleden over.

De laatste jaren in het seminarie hebben me geholpen om mijn prediking te verbeteren. Een paar weken geleden heb ik een serie over Filippenzen afgerond. Ik keek er op een nieuwe manier naar. Ik was in staat om tot de kerk te spreken hoe we door vereniging met Christus kunnen leven als een nieuwe schepping, in afwachting van Zijn wederkomst.

In oktober hielden we de eerste (voor onze kerk) Reformatiedag-conferentie over het beeld van God. Een theologische conferentie is een noviteit voor ons land. We wisten niet hoeveel mensen er zouden komen. De conferentie werd bijgewoond door meer dan 100 mensen uit verschillende kerken. We hadden niet verwacht dat er zoveel mensen zouden zijn.

Ze kwamen allemaal precies omdat we over een theologisch onderwerp spraken, en het was niet de gebruikelijke motiverende of therapeutische bijeenkomst. We zijn van plan deze conferentie elk jaar te houden en hopen dat meer mensen geïnteresseerd zullen raken in gereformeerde theologie.

Zie de bijgevoegde foto’s.

Het seminarie heeft me ook geholpen om een ​​nieuwe voorbereidingscursus voor de doop op te zetten. Ik geef nu dooplessen voor nieuwe bekeerlingen over onderwerpen die ik heb bedacht in de stijl van systematische theologie. Deze aanpak helpt me om een ​​goede structuur te creëren die begrijpelijk is voor mensen die niet bekend zijn met de christelijke leer.

Ik bid dat God ons zal blijven zegenen in onze studies en bediening.

S.”

Brief van student uit Minsk

‘Een druppel op een gloeiende plaat’. Een bekende uitdrukking. De opbrengst van je inspanningen is klein en nog snel opgedroogd ook. Al dat gezwoeg, wat heeft het eigenlijk voor zin? Maar, er is toch best veel om voor te danken. Lees maar in dit nummer van Naast: er is perspectief, er is resultaat .

Heb jij Jezus als je redder aanvaard?
Smith Tibamwenda (46) is dominee in Oeganda: “Ik vertelde een goede vriend mijn levensverhaal. Hij begreep het, direct. ‘Het is God die jou tot die keuzes heeft gebracht’, zei hij. ‘Jezus is je redder. Geloof je dat eigenlijk wel? Heb jij Jezus al als je redder aanvaard?’” Lees in Naast over de keuzes waar Smith voor stond.

Die ene druppel dus
“Weet je, dit gebouw waar we nu zijn, stond er ook niet ineens. Das ook begonnen met één steen en is vervolgens steen voor steen opgebouwd,” reageert dominee Isaac Maleke op de vraag of het bestrijden van aids in Zuid-Afrika niet een druppel op een gloeiende plaat is. Een gesprek over doorzettingsvermogen, Jezus’ liefde en mosterdzaadjes met de medeoprichter van Nakekela Christian Community Centre, een Zuid-Afrikaanse organisatie die zich inzet voor aidspatiënten en hun families!

Palmolie
Peterine is met haar gezin op verlof in Nederland! Ze kan niet wachten om de supermarkt in te duiken voor alle Hollandse heerlijkheden. En: “De volgende ochtend staat de oogst op tafel. Naast een rol beschuit en een tijgerbrood staat daar een kuipje Bona, pindakaas, chocopasta, vruchtenhagel en Berliner leverworst van de versafdeling. Lekker! En dan gaat het mis.” Wat er mis gaat? U leest het in Naast; binnenkort in uw postvak of bekijk ‘em hier digitaal!

De nieuwe Naast is uit: Druppel op de gloeiende plaat?

Met alle veranderingen in het GKv-missionwerk willen we de betrokkenheid bij mission versterken. Wil je bidden voor open harten; dat wij als christenen in Nederland geraakt en bemoedigd mogen worden door Gods werk en kerk wereldwijd en in het bijzonder in Oekraïne.

Bid mee voor betrokkenheid

Een kledingactie voor vluchtelingen, armen en gehandicapten in Rivne en omgeving. Het was mooi bedacht, begin 2015, maar het transport naar Oekraïne zorgde voor kopzorg bij de organisatie en de partij goederen werd aan een andere hulporganisatie weggegeven. En als je het niet meer verwacht verhoort God, de bijna vergeten gebeden, alsnog!    

Eind januari 2015: vier ton kleding in Drachten en ruim twee ton spullen in Hattem liggen hoog opgestapeld en zijn bestemd voor West-Oekraine. Het lijkt er op of de beide depots blijven zitten met een grote hoeveelheid zakken en dozen. Het lukt Vitaly Korsunsky, directeur van het rehabilitatiecentrum The Right Way, maar niet om een geschikt transport te regelen in verband met verzwaarde douane-eisen voor invoer hulpgoederen. ‘’Het draait uiteindelijk uit op een teleurstelling voor Rivne’’, vertelt Marianne Heidema van Voorlichting & Communicatie Oekraine Zending, die de oproep in de kerken van Hattem Noord en Centrum coördineert.

Geen transport
De inzameling zelf loopt een paar weken heel gesmeerd. In Drachten heeft Marieke Dwarshuis, zelf een Oekraïense en begaan met het lot van haar geboorteland,  een garage vol met spullen. De kerkleden van de beide GKv gemeenten in Hattem lopen het modehuis Man Hattem van Dirk van der Worp, die ook Z&H voorzitter is van Hattem-Centrum, plat met schoenen en kleding voor de hulpbehoeftige Oekraïners. Er is enthousiasme en dankbaarheid bij initiatiefnemer Vitaly Korsunsky in Oekraine. Maar een tweede poging voor transport, om via Warschau te reizen, mislukt ook. Marianne vervolgt: “Uiteindelijk moeten wij keuzes maken en besluiten de partij goederen aan een of andere hulporganisatie aan te bieden. Contacten met het Global Aid Network uit Amersfoort, een wereldwijze organisatie die Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp en kortweg GAiN genoemd, helpt ons uiteindelijk uit de brand’’.

Hulp van GAiN
Begin februari vertrekken twee wagens van GAiN naar Drachten en Hattem om de ingezamelde kleding en schoenen op te halen. Persoonlijk een teleurstelling voor Vitaly die weliswaar geen kledinghulp krijgt, maar de troostgedachte is dat alle noodhulp elders in de wereld hard nodig is en dus ook goed terecht komt! Dan komt er, begin mei, zomaar ineens een geweldig bericht van Ab Bor, de contactpersoon bij GAiN, met de mededeling dat op 19 mei een vrachtwagen met hulpgoederen is vertrokken naar Lutsk nabij Rivne in Oekraine en dat 4 pallets bestemd zijn voor Vitaly.

Goede timing
Marianne vervolgt: ‘’We zijn heel dankbaar dat de noodhulp toch daar mag komen waar onze actie in eerste instantie voor bedoeld was! Er is veel voor de situatie in Oekraine gebeden en of het transport geregeld kon worden, maar toen dat op niets uitliep, hebben wij hebben ons bij de gekozen oplossing neergelegd. Wat is het dan prachtig om te ervaren dat God blijft zorgen en de, door ons bijna vergeten gebeden, alsnog verhoord! Wat een oppepper! Wat ook een bijzonder timing! Zelf reis ik half juni met ons penningmeester Reinier Wiskerke en collega Jaap Schiebaan van De Verre Naasten af naar Rivne. Daar zullen we Vitaly ontmoeten en een onderzoek bij The Right Way doen, maar wij hopen dat wij een dagje kunnen inplannen voor het Noodfonds om de goederen daar te brengen waar ze het hardst nodig zijn onder de Oekraïense bevolking. Wordt vervolgd en houd onze website in de gaten, want wij hopen nu zelf, als Oekraine Zending, verslag te doen!”

Website organisatie GAiN: www.gainhelpt.nu

Kledingactie Oekraine

Het GKv-zendingswerk is veranderd. Wat is er precies veranderd en wat gaat u als kerklid daarvan merken? We praten u graag bij!

Als GKv-kerken willen we mensen vertellen over Jezus, wereldwijd. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken wereldwijd die daar volop mee bezig zijn en het geloof delen, in woord en daad! In dat zendingswerk is niets veranderd. Want zendingswerk is anno 2015 nog steeds hard nodig; 2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun Verlosser…!

Meer samenwerking en eenheid
Maar de organisatie van dat zendingswerk, binnen de GKv, is wel veranderd. Sinds september 2014 is er een landelijk samenwerkingsverband voor zending en hulpverlening vanuit de GKv, met als ondersteunende organisatie de Verre Naasten. Doel: meer samenwerking en eenheid. Zo willen we als betrokken kerken onderling kennis, ervaring en middelen delen en onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk realiseren!

Nieuwe naam en logo
De nieuwe samenwerking en eenheid in GKv-zending komt ook terug in de voorlichting. Dat ziet u terug in de nieuwe namen van de regionale samenwerkingsverbanden van lokale GKv-kerken rond zendingsprojecten (voorheen Zendende Instanties). In deze nieuwe namen komt standaard het woord ‘mission’ terug (het ‘nieuwe’ woord voor zending). Bij de naamsveranderingen hoort ook een nieuw logo waarin de directe samenwerking met de Verre Naasten tot uiting komt. Daarnaast is er een nieuwe slogan ‘geloof delen wereldwijd’ en zijn er vernieuwde communicatiemiddelen, zoals een nieuwe website en Naast! We hopen en bidden dat alle veranderingen mogen bijdragen aan de betrokkenheid bij zending en onze missie; geloof delen wereldwijd! Bidt en doet u mee?