U bent hier: >> Conferentie over de ambten

Conferentie over de ambten

Een conferentie over het ambt – is dat alleen bedoeld voor predikanten, ouderlingen en diakenen? Nee, want als gelovigen zijn we allemaal ambtsdragers. Wij zijn namelijk Christenen, gezalfd met de Geest van Christus, en daarom in het ambt van profeet, priester en koning. Zo leidde ds. Erik van Alten de conferentie over het ambt, geïnitieerd door het Missionaire Team, op 13 en 14 november in.

Daarna kwamen ds. Henk Drost, een oude bekende in Oekraïne, en ds. Cor Harryvan aan het woord om te spreken over de bijzondere ambten van ouderling en diaken. Het oude team van Henk en Cor werd na bijna twee jaar herenigd, en het was zoals van ouds. Samen – lerend en vertalend – leidden ze de meer dan 25 deelnemers door het Woord van God om de taak van de ouderling en diaken te begrijpen. Wat betreft de ouderlingen, kwamen teksten als Psalm 23 en Handelingen 20 aan de orde om het verband tussen de Goede Herder en de menselijk herders te laten zien. Wat betreft de diakenen werden lijnen van barmhartigheid vanuit het Oude Testament getrokken: het jaar van de rust (7e jaar) en het jaar van het jubileum (50e jaar) waren jaren waarin schulden kwijtgescholden en eigendommen teruggegeven moesten worden.

Bijna alle gemeentes van de UERC waren vertegenwoordigd, en door Gods zegen worden deze mensen vertegenwoordigers van de boodschap van deze conferentie in de gemeentes. Verrijkt met lering en lectuur mogen de gemeentes groeien in het besef van het ambt van alle gelovigen en het bijzondere ambt van ouderling en diaken. Wij hopen zo te hebben meegewerkt aan gezonde kerken in Oekraïne.

Print Friendly, PDF & Email