U bent hier: >> Doelstellingen

Doelstellingen

Visie en algemene doelstelling
Het zendingswerk van de gereformeerde kerken in Gelderland en Flevoland vindt zijn grondslag in de opdracht van Christus tot de verkondiging en verbreiding van het Evangelie. Op basis van een grondig onderzoek is in de jaren negentig van de vorige eeuw gekozen voor zending in gebieden van de voormalige  Sovjet-Unie en specifiek voor Oekraïne.

Doelen Oekraïne Zending
Door de Particuliere Synode van die tijd werd een College van Zendingsdeputaten ingesteld met de opdracht om het zendingswerk te organiseren en te begeleiden. Voor de uitvoering hiervan werd de Oekraïne Commissie (UC) in het leven geroepen. Deze commissie is in 2008 getransformeerd in de Stichting Oekraïnezending.

Oekraïne Zending stelt zich ten doel om in Oekraïne en eventueel van daaruit in landen van het Russisch taalgebied bij te dragen  aan:

 • verbreiding van het evangelie;
 • het opleiding en toerusten van voorgangers;
 • stichten van nieuwe gemeenten;
 • (verdere) opbouw van gemeenten;
 • versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving om barmhartigheid en gerechtigheid te bewijzen.

De Stichting Oekraïne Zending wordt hiertoe gemotiveerd door de Bijbelse opdracht om Gods reddingsplan te verkondigen en die ook te laten zien.

De Stichting Oekraïne Zending tracht haar doel te realiseren door onder meer:

 • het uitzenden van zendelingen.
 • het oprichten en in standhouden van een seminarie
 • het ondersteunen van kerken en kerkverbanden, zowel in geestelijk als in financieel opzicht, die zich willen richten naar de gereformeerde leer.
 • het begeleiden en ondersteunen van churchplantprojecten
 • het geven van voorlichting in Nederland over de ontwikkeling en voortgang van het zendingswerk in Oekraïne.
 • het beheren en verantwoord gebruiken van de aan haar toevertrouwde quota van de kerken en van overige gelden van individuen en instituties.
 • rapporteren over activiteiten naar individuen en instituties die gelden ter beschikking hebben gesteld.
Print Friendly, PDF & Email