U bent hier: >> Downloads

Downloads

De stukken downloaden ter voorbereiding op de Algemene Vergadering 26 november 2022 te Ermelo vindt u in dit <zipbestand>.

In het zip-bestand zitten:

  • Uitnodiging & agenda
  • Verslag vorige AV
  • Jaarverslag 2021
  • Geconsolideerde jaarrekening 2021
  • Jaarplan 2023
  • Begroting 2023
  • Toelichting op jaarrekening en begroting
  • Aanmeldingsformulier + machtiging
Print Friendly, PDF & Email