U bent hier: >> Groot is uw trouw o Heer!

Groot is uw trouw o Heer!

Na een mooie en goed bezochte Algemene Vergadering stapt spontaan een broeder naar voren en vraagt of we met hem “Groot is uw trouw o Heer!” willen zingen. Zo sluiten we een ochtend van discussie en nadenken af met een dankbare reactie op al het goede wat we de afgelopen decennia aan mooi werk mochten zien gebeuren in Oekraïne. En deze trouw van God is ook ons enige houvast naar de toekomst, waar onze jaarplannen en strategieën maar menselijke bakens zijn.

Cijfers

Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht

Geen Algemene Vergadering zonder jaarcijfers en accountantscontrole. Gelukkig mocht Rients Boiten als voorzitter van de Raad van Toezicht het jaarverslag geaccordeerd krijgen.

Prettige interactie met de zaal

Na het terugblikken komt het vooruitkijken. We zitten op een kantelpunt in de tijdlijn. De vaste uitgezondenen zijn teruggekeerd naar hun thuisland en zullen alleen op afstand en soms tijdelijk ter plaatse zijn. Wat gaan we met ons geld doen? Hoe kunnen ze een voorzichtig zelfstandig wordend kerkverband goed van dienst zijn vanuit Nederland? Enerzijds onze verantwoordelijkheid nemend, anderzijds werkend aan een gezonde zelfredzaamheid in Oekraïne. De komende tijd zal daarom expliciet nagedacht worden over pensioenen in de Oekraïense kerken, onze gebouwen in Kiev en verantwoorde partnerships tussen gemeenten.

Penningmeester Geert Venhuizen

Bij al deze plannen hoort altijd een financieel aspect. Penningmeester Geert Venhuizen had nog een actiepunt doorgeschoven gekregen uit de vorige AV. Hij laat zien hoe we met lichte verlaging van de bijdrage per ziel langzaam de overtollige reserves kunnen wegwerken. Zo komen we ook tegemoet aan de vraag vanuit sommige gemeenten om lastenverlaging.

Partnerships

ds. Jelle Drijfhout legt de strategie rond partnerships uit

Speerpunt in de komende jaren, is het plan om de partnerships tussen gemeenten in NL en UA vorm te geven. De afgelopen jaren zijn er al diverse YouSee en andere reizen geweest. Sommige gemeenten zijn zeer actief, een deel ook volledig inactief. Meer dan de helft reageerde niet eens op een officiële brief van Oekraïne Zending of men iets zou willen doen met samenwerking met een partnergemeente in Oekraïne. Begin 2020 zal er een soort werkconferentie voor de NL kerkenraden zijn om hier goed over door te praten. Wat zijn tips en valkuilen, wat kun je als kerkenraad doen met de partnerkerkenraad daar, hoe gaan we het financieel doen, hoe ga je om met ondersteuningsverzoeken uit je partnergemeente? Dat laatste ligt erg gevoelig. We kunnen duidelijke afspraken maken, maar wat doe je met olifantenpaadjes die al snel worden gevonden?

Terugblik Cor

Cor weet altijd mensen te boeien

Laat Cor praten over UA en hij kan tijden mooie verhalen vertellen. Verhalen ook die dichtbij kunnen komen en aan je blijven plakken. Verhalen die soms schuren. Hij nam ons mee door de vier fasen die hij herkende in zijn afgelopen 16 jaar in het land.

1. Voorbereiding en beginjaren

Op zo’n cultuurverandering kun je je haast niet voorbereiden. De taalkloof, de enorme afhankelijkheid waarin je terecht komt, het alcoholprobleem, de schrijnende armoede, maar ook bijvoorbeeld ons te goede vertrouwen. En hoe zorg je dat men je daar accepteert? Sommige dingen (zoals afhankelijkheid) kun je niet vooraf leren, dat moet ter plaatse door schade en schande en hulp van goede mensen om je heen gebeuren.

2. Gemeenteopbouw

Veel reizen, veel gesprekken en dan een vraag van een broeder om te stoppen met aantekeningen maken, dat deed hem zo sterk denken aan de KGB! Je krijgt te maken met verschil tussen oude garde en jonge garde. De oude nog paternalistisch, autoritair, behoudend. De jonge garde die graag veranderingen ziet plaatsvinden. Cor laat zien hoe hij met Henk Drost het Polarlight Declaration model introduceerde, dat je hieronder ziet. Gemeenten moesten evalueren op welke werkvelden ze actief waren. Ook de kerkvisitatie werd geïntroduceerd, al is dat later weer gestopt, en ondertussen weer voorzichtig gestart. Gaandeweg hebben hebben de Oekraïeners leren kijken naar het eigen functioneren. En doordat ze ook hun zwakke plekken zien, vroegen ze nog regelmatig langer te blijven.

De 6 werkvelden van de Polarlight Declaration.

3. De Nederlanders niet langer op het veld

Jos Colijn vertrok in 2013, Henk Drost in 2014 en nu in 2019 de gezinnen Harryvan en Van Alten. Lang is hier naartoe gewerkt. Elke synode is het ter sprake geweest. Er is geïnventariseerd wat de gemeenten nog nodig hadden. Alle predikanten zijn inmiddels een of meerdere keren in Nederland geweest. Er zijn goede en diepe gesprekken geweest. Ze geven nu toe: we zijn eerste- en tweede generatie christenen. De kerken hebben veel te weinig oudere, gerijpte broeders en zusters. Barnabassen die goed leiding kunnen geven als ouderling, Dorkassen voor zondagsscholen en om gebedsgroepen te leiden. Hoe kunnen we die opleidingen en begeleiden? Doen groeien?

4. Hoop voor de toekomst

Naast kerken, zijn er nu ook churchplants begonnen. Pioniersplekken. Met heel verschillende gaven en insteek. De een met een warm en groot sociaal hart, de ander met een meer onderwijzende insteek die heel communicatief vaardig is.

“Ik zou heel graag hier een pleidooi willen voeren om die nieuwe projecten vooral een kans te willen bieden, financieel. Maar ook met ons gebed en meeleven! Waarom? Omdat een nieuwe gemeente potentieel de trekpleister is om nieuwe mensen aan te trekken! wie weet gaat het snel groeien! “

“De Oekraïeners  doen het werk en wij willen hen daarbij  zo goed mogelijk van dienst zijn.  De Oekraïener spreekt de taal zonder accent en kent zijn eigen cultuur! Zij weten vaak zelfs uit eigen ervaring hoe het is om zonder God te leven en te denken! Zij kennen precies alle tegenwerpingen, alle bezwaren of uitvluchten die mensen bedenken. En zijn dus ook de beste apologeet voor Jezus Christus! Laten wij  hen  daarbij zo goed mogelijk blijven dienen, uit liefde en groot respect met de beste mogelijke middelen die we hebben. Zeker ook financiën, maar vooral ook ons hart, hartelijk gebed, hartelijk meeleven, hartelijk contact. Moge de Heer onze wil en  verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

Laat de maaltijd maar aan de vrouw van de koster in Ermelo over!
Print Friendly, PDF & Email