U bent hier: >> Help Oekraïeners de winter door!

Help Oekraïeners de winter door!

Decemberactie. In Oekraïne staat de winter staat voor de deur, de coronabesmettingen lopen op, economisch gaan prijzen omhoog en Russische troepen staan aan de oostgrens! Wat voor een tijd breekt er aan in dat land? Het bestuur Oekraïne Zending roept in december 2021 haar achterban op om de kerken en projecten in Oekraïne extra financiele steun te geven om hen de winter door te helpen.

Elk jaar stuurt Oekraïne Zending namens de kerken in Gelderland en Flevoland een hartelijke financiële eindejaarsgroet naar de kerken in Oekraïne. In januari wordt Kerst gevierd en worden extra levensmiddelen uitgedeeld. Ds. Cor Harryvan interviewde eind november ds. Wasja Pylypenko uit Rivne en vroeg hem naar de situatie in Oekraïne.

Is er een gebrek aan vaccins of is het probleem dat mensen het vaccin niet vertrouwen, de kwaliteit van de vaccins zelf?

In Oekraïne is er geen sprake van een tekort aan vaccins. Mensen kunnen zelfs kiezen welke ze willen ontvangen, maar ze hebben er geen vertrouwen in. Dat heeft verschillende redenen: bv dat iemand ooit in het verleden gevaccineerd werd maar daarvan  nauwelijks weer bovenop kwam. Een ander punt is dat men ervan weet dat sommige artsen zelf geen vaccin of daarop tegen zijn. Maar in Oekraïne is het dan wel weer bevreemdend dat voor heel veel beroepsgroepen vaccinatie verplicht is. Wanneer een leraar aan een school niet gevaccineerd is wordt hij of naar huis gestuurd of zelfs ontslagen.  Maar dat geldt dan weer niet voor beroepen als een arts of medisch personeel.

Over de kwaliteit van de vaccins hebben mensen geen twijfels, want ze zijn niet van Oekraïense makelij. Alle vaccins zijn dezelfde als bij jullie in Nederland. Wat mensen veel meer afschrikt is de druk die vanuit de overheid wordt uitgeoefend op veel mensen om zich te laten vaccineren. Bij ons heeft de Politie de bevoegdheid jou te controleren of je wel of niet gevaccineerd bent. Ben je niet ingeënt dan loop je kans op een fikse boete van rond de 17.000 grivna (€500). Ik vermoed dat het percentage gevaccineerden in Oekraïne op ongeveer 50 % ligt. De andere helft wil het niet, is bang. De overheid zit er erg achteraan om mensen over te halen. In het Parlement wordt zelfs al gesproken over een wetsvoorstel om mensen die zich toch willen laten vaccineren een cadeautje te geven van 1000 grivna (€35). Bij ons worden nog geen kinderen ingeënt.  Onder de achttien jaar wordt niet gedwongen tot vaccinatie.

(tekst gaat verder onder de poster)

Wat is de economische prognose voor 2022, is er alleen maar sprake van achteruitgang? Is er meer werkeloosheid? 

Economisch  verandert er niet echt wat. Veel mensen werken in het buitenland. Hier in Oekraïne zijn geen arbeidskrachten nodig in de beroepsgroepen met lage lonen. Dus voor de werkeloosheid verandert er weinig.

Zijn er prijsverlagingen te verwachten bv van de prijzen voor gas, water en licht?

De tarieven zijn fors gestegen! In dorpen stoken mensen al heel lang op hout. Maar in steden is het veel moeilijker voor de bewoners, vooral voor bejaarden en gepensioneerden. Gas, elektra is zelfs drie keer zo duur geworden in twee jaar tijd!

En hoe zit dat met prijzen van levensmiddelen?

Ook voor levensmiddelen moet je veel meer betalen. We zitten voor wat het prijsniveau betreft bijna op gelijke hoogte als met Polen. Er zijn zelfs dingen, zoals kleding bijv.– daarvoor betaal je in Polen minder dan bij ons.

Hoe zit het de oorlogsdreiging!? Is de bevolking bang voor een aanval van Rusland? Zijn er aanwijzingen dat er echt een invasie gaat plaats vinden?

Ja, daar zijn veel mensen hier wel bang voor. Tegelijk is bijna iedereen er ook van overtuigd dat er niet echt een oorlog gaat komen. Eerlijk gezegd, er is al lang een oorlog aan de gang! Die begon al in 2014, toen de Russische militairen begonnen te schieten op Oekraïners. Daarna werden er groepen georganiseerd. Die moesten ervoor zorgen dat de bevolking in Oost-Oekraïne tegen de prowesterse lijn in zouden kiezen voor de pro-Russische lijn. Maar die bevolking is bedrogen. De belofte dat zij met Rusland zou worden verenigd is nooit nagekomen! Er is dus al 7 jaar oorlog. Daarom is men voorbereid op het ergste. Als Rusland echt verder binnenvalt, zullen ook burgers helpen het land te verdedigen. Tegenover Russische soldaten staat niet alleen het Oekraïense leger maar ook een enorm aantal niet-militairen! Maar voor Ukraine is Rusland geen vijand. Voor velen staat Rusland gelijk met terugkeer naar de Sovjet-Unie en daarheen willen Oekraïners niet terug. Rusland heeft voor een invasie niet echt een reden nodig. Die vinden ze wel. De huidige Russische regering bestaat uit vroegere KGB mensen. Als er geen aanleiding is, dan creëert de KGB er zelf wel één. Men is tot alles in staat…

Zijn er nog meer problemen waarmee Oekraine te maken krijgt op dit moment? In welk opzicht kan je spreken van verslechtering, en waarom?

Oekraïne is een arm land. Er is wel een heel kleine groep die extreem rijk is, maar de andere 90 procent is buitengewoon arm. Jongeren denken dat ze over de grens aan werk kunnen komen, in een van de landen in Europa. Veel mensen verlaten Oekraïne om ergens te gaan werken maar komen dan ook niet weer terug. Dat geldt heel sterk voor Polen.

Onze kerken groeien heel weinig.

Wat welig bloeit is het alcoholisme en het drugsgebruik. Eenvoudige mensen overleven. Ze hebben een krap pensioentje. Een gemiddeld pensioen bedraagt 90 euro per maand.

Maar er zijn gelukkig ook lichtpunten! De laatste twee jaar is er hard gewerkt aan het herstel van de wegen. Dat is een enorm pluspunt. Een ander belangrijke stap vooruit is het internet en de mogelijkheden dat je online iets kan bestellen of regelen. Misschien zijn er nog meer dingen te noemen maar deze dingen zijn echt zichtbaar en betekenen een grote verbetering!

Credits hoofdfoto: Photo by Rostislav Artov on Unsplash

Print Friendly, PDF & Email