U bent hier: >> Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015

Het jaarverslag 2015 van de stichting Oekraine Zending is digitaal beschikbaar. Voor vragen over het financiele gedeelte kunt u terecht bij de penningmeester Reinier Wiskerke, mailadres: penningmeester@oekrainezending.nl.

Jaarverslag 2015 Stichting Oekraine Zending

In dit verslag leest u hoe de ontwikkelingen zijn aan het Seminarie, in de gemeenten van de UERC en bij de churchplants of kerkplantingen.
De uitgezonden predikanten werken nauw samen met de plaatselijke voorgangers, om de gemeenten grondig voor te bereiden op de toekomst. Zij vormen samen het Missionaire Team, en met hen samen zoekt het bestuur een verantwoorde weg naar de nabije toekomst. Er wordt nagedacht over zelfstandigheid, over de weg ernaartoe, en welke accenten we dan moeten leggen. Vandaaruit is bijvoorbeeld het Strategisch beleidsplan 2015-2019 geschreven.
Het eerste deel beschrijft wat er zoal gebeurd is in het verslagjaar 2015. Het tweede deel is financieel van aard. Daarin kunt u zien hoe de stichting met het geld is omgegaan, dat door u allen is opgebracht en aan de Stichting is toevertrouwd.

Print Friendly, PDF & Email