U bent hier: >> Kerkelijke organisatie

Kerkelijke organisatie

Tot eind 2014 was het zendingswerk als volgt georganiseerd: de Particuliere Synode van de Gereformeerde kerke in Gelderland en Flevoland (PS) benoemde het College van Zendingsdeputaten (CvZ), dat namens de kerken bestuurlijk verantwoordelijk is voor zending in Oekraïne. Voor de uitvoering benoemt het CvZ een Oekraïne Commissie, dat later het bestuur van de Stichting Oekraïne Zending werd. Het CvZ fungeerde als een Raad van Toezicht.

Door de Generale Synode in 2011 (Harderwijk) is besloten dat de Particuliere Synodes worden opgeheven. Om deze reden is in november 2014 een nieuw Akkoord van samenwerking gesloten door de kerken die gelegen zijn in Flevoland en Gelderland, dat de basis vormt voor het functioneren van een (vernieuwde) Raad van Toezicht op het bestuur van de Stichting Oekraïnezending.

Door de Generale Synode zijn in 2014 ook besluiten genomen inzake de samenwerking tussen zendende instanties (waarvan de Stichting Oekraïne Zending er één is) en De Verre Naasten.

In september 2014 is een Landelijk Samenwerkingsverband (LSV) opgericht. De Stichting Oekraïnezending heeft hierom niet gevraagd, maar wordt wel geacht hierin deel te nemen. Na ampele overweging heeft het bestuur van de Stichting besloten tot deelname, onder de voorwaarde dat continuïteit in haar werk gegarandeerd zou kunnen worden.

Zo is aangegeven dat er zelfstandigheid blijft op de volgende punten:

  • beleid en financiën;
  • behoud van eigen naam, kleuren van het logo en communicatie met de kerken;
  • de landelijke ondersteuningsorganisatie DVN moet ter ondersteuning en niet regulerend optreden;
  • geen kostenstijgingen door de nieuwe organisatie;
  • geen overmatig beroep op menskracht.
Print Friendly, PDF & Email