U bent hier: >> Kerkelijke organisatie

Kerkelijke organisatie

Tot eind 2014 was de zending in Oekraïne als volgt georganiseerd: de Particuliere Synode (PS) van de Gereformeerde kerken (GKv) in Gelderland en Flevoland benoemde een College van Zendingsdeputaten (CvZ), dat namens de kerken bestuurlijk verantwoordelijk was voor de zending in Oekraïne. Voor de uitvoering benoemde het CvZ een Oekraïne Commissie, die later het bestuur van de Stichting Oekraïne Zending werd. Het CvZ fungeerde als Raad van Toezicht.

De Generale Synode in 2011 (Harderwijk) besloot dat de Particuliere Synodes werden opgeheven. Om die reden is in november 2014 een nieuw Akkoord van samenwerking gesloten door de kerken in Flevoland en Gelderland, dat de basis vormt voor het functioneren van een (vernieuwde) Raad van Toezicht op het bestuur van de Stichting Oekraïne Zending.

Landelijk Samenwerkingsverband

De Generale Synode van 2014 op haar beurt, nam besluiten over de samenwerking tussen de verschillende zendende instanties (waaronder de Stichting Oekraïne Zending) en de stichting Verre Naasten. Dat leidde in september 2014 tot de oprichting van een Landelijk Samenwerkingsverband (LSV). De Stichting Oekraïne Zending was hier geen uitgesproken voorstander van, maar werd hier wel onderdeel van. Het bestuur van de Stichting Oekraïne Zending besloot tot deelname, onder de voorwaarde dat de continuïteit in haar werk gegarandeerd zou kunnen worden.

Deze gewaarborgde continuïteit houdt in dat er zelfstandigheid blijft op in ieder geval de volgende punten:

  • beleid en financiën blijven de verantwoordelijkheid van de Stichting Oekraïne Zending,
  • behoud van de eigen naam, logo-kleuren en communicatie met de kerken,
  • de landelijke ondersteuningsorganisatie Verre Naasten treedt ondersteunend op en niet regulerend,
  • er ontstaan geen kostenstijgingen door de nieuwe organisatie, of een verhoogd beroep op menskracht.
Print Friendly, PDF & Email