U bent hier: >> Landinformatie

Landinformatie

Oekraïne als land
Oekraïne is qua oppervlakte het grootste land in Europa met bijna 45 miljoen inwoners (bron: Wikepedia). Dit is nog inclusief de inwoners van de Krim. Van de totale bevolking woont 70% in de stad. Behalve Kiev zijn er nog 4 steden met meer dan 1 miljoen inwoners  en ongeveer 30 steden met meer dan 200.000 inwoners. Ongeveer 30% leeft op het platteland op traditionele wijze.

Bevolkingsgroepen
Na de onafhankelijkheid in 1991 kon iedereen woonachtig in Oekraïne de Oekraïense nationaliteit krijgen. De meeste inwoners hebben dit ook gedaan. De bevolking bestaat uit Oekraïners (77,8%), Russen (17,3%), en verder nog Joden, Witrussen, Moldaviërs, Bulgaren, Polen, Hongaren, Roemenen  en Tartaren. Ten westen van de Djnepr leven voornamelijk Oekraïners. Daar wordt ook de Oekraïense taal gesproken. Ten oosten van de Djnepr wonen veel meer verschillende etnische groeperingen met de Krim en het oostelijk deel waar mensen zich als Russen zien en ook Russisch wordt gesproken. In het zuidwesten, Transkarpatië, leeft een Hongaarse minderheid die in afnemende mate Hongaars spreekt.

Samenleving
Er is sprake van een overlevingseconomie en –samenleving. De corruptie is omvangrijk en de criminaliteit is hoog. Meer dan  35% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Dat geldt ook voor het aantal weeskinderen en zwerfjongeren. De oorlog in het oosten van Oekraine maakt het allemaal nog erger. Er is een schrijnende sociale problematiek; een groot aantal gebroken gezinnen, groot aantal alcohol- en drugsverslaafden. Volgens de WHO Europa heeft Oekraïne een hoog percentage HIV/aids patiënten. Tussen 1987 en 2012 stierven bijna 28.000 mensen vanwege AIDS. Hulp- en preventieprogramma’s van overheidswege zijn er niet of nauwelijks.

Geen overheidssteun
Mensen met problemen, zoals hiervoor kort geschetst, zijn aangewezen op de hulp van kerken en particuliere organisaties, al dan niet met financiële steun van het Westen. De Stichting Oekraine Zending en De Verre Naasten steunen vanuit de GKV kerken in Nederland onder anderen en rehabilitatiecentrum voor drugs- en drankverslaafden in Rivne. Onder de naam The Right Way probeert een team van deskundigen met een therapeutisch programma, bekend als Het 12 Stappen Model op basis van christelijk waarden en normen,  ex-verslaafden weer op de goede weg te helpen. Meer van The Right Way lezen, kijk onder projecten.

Rijkdom en armoede
De welvaart in Oekraïne is bijzonder ongelijk verdeeld. Naast een aantal bijzonder vermogende mensen, al dan niet gerealiseerd op een corrupte manier, leeft een groot deel van de bevolking op het bestaansminimum of zelfs onder de armoedegrens. Zeker nu Oekraine, sinds de oorlog met Rusland,  te maken heeft met 1,5 miljoen vluchtelingen uit het oosten van het land, wordt de situatie er niet rooskleuriger op. Velen zijn aangewezen op de hulp vanuit het Westen.

Leiderschap en communicatie
Oekraïne kent een masculiene cultuur, waar mensen gewend zijn om van boven af aangestuurd te worden. Leiderschap is gebaseerd op persoonlijke macht en hiërarchische positie. Onderlinge relaties worden vaak gekenmerkt door wederzijds wantrouwen. Het opbouwen van duurzame relaties vergt lange adem, geduld en zorgvuldigheid.

Economie
De afhankelijkheid van Oekraïne van Rusland voor de energievoorziening en het ontbreken van structurele hervormingen maken de Oekraïense economie kwetsbaar voor externe schokken. Oekraïne is afhankelijk van de invoer van ongeveer 75% van de jaarlijkse olie- en aardgasbehoefte en voor 100% van haar nucleaire brandstof behoeften. De ontwikkeling van de economie  wordt met name belemmerd door corruptie op grote schaal op alle niveaus. In april 2010 onderhandelde Oekraïne over een prijskorting op de Russische levering van gas in ruil voor het verlengen van de huur van Rusland van de marinebasis in de Krim. Inmiddels weten we dat Rusland, sinds 2014, op brute wijze de Krim heeft ingelijfd bij hun grondgebied.

Oekraïne is nog steeds een industrieland. Meer dan 30% van het BNP wordt in de industrie verdiend. De landbouw draagt voor 10% bij, de diensten-sector voor bijna 60%.

Met de vorming van een interimregering, eind februari 2014, begon de internationale gemeenschap met inspanningen om de Oekraïense economie te stabiliseren (bron: Landenweb).

Politiek
In 2013 werd de pro-Russische president Janoekovitsj verdreven na hevige protesten, waarbij tientallen mensen het leven lieten tijdens de protesten en demonstraties op het, nu zo bekende, Maidanplein. Een pro-Europese regering heeft nu de leiding over het land. Dit heeft tot hevige protesten geleid in pro-Russische gebieden als de Krim en het Oosten van Oekraïne. De Russische president, die eerder belangrijke handelsovereenkomsten had gesloten met Janoekovitsj, zag zijn grip en invloed op Oekraïne verdwijnen. Inmiddels is de Krim bezet door Russische troepen en heeft de bevolking van de Krim zich per volksreferendum afgescheiden van Oekraïne. In mei 2014 werden presidentsverkiezingen gehouden die gewonnen zijn door Petro Porosjenko. Vlak voor deze verkiezingen werden onder invloed van de Russische regering protesten in pro-Russische deel van Oekraïne georganiseerd. Dit leidde tot bezetting van overheidsgebouwen en overname van de macht door pro-Russische separatisten.

Het conflict, dat in Kiev begon, heeft zich zo zich ontwikkeld tot een internationaal conflict, waarbij het gaat om geopolitieke macht en invloed. Daarin heeft de huidige Oekraïense regering gekozen voor oriëntatie op en aansluiting bij West-Europa. Er is sprake van een regering die door geheel uiteenlopende politieke partijen  met uiteenlopende visies en belangen gesteund wordt (bron: NU.nl, mei 2014).

Print Friendly, PDF & Email