U bent hier: >> Missie en visie

Missie en visie

De algemene doelstelling van het zendingswerk in Oekraïne is als volgt beschreven:

“Het zendingswerk heeft ten doel: het vergroten van Gods eer door (bij te dragen aan) het stichten, assisteren en opbouwen van gereformeerde kerken waarin mensen bijeengebracht zijn die hun zaligheid zoeken bij Jezus Christus; daarom spannen de kerken zich in het evangelie uit te dragen.”

Wij doen dit onder meer door:

  • kerkelijk opbouwwerk
  • training van toekomstige ambtsdragers
  • en het betonen van christelijke barmhartigheid.
  • het uitzenden van zendelingen
  • het beschikbaar stellen van zowel personele als financiële hulp
  • andere middelen die passen bij de doelstelling van de zending.”

In de strategische conferentie 2002 hebben de UERC als mission statement aangenomen, dat zij levende gemeenten van Christus willen zijn en dat daarvoor geestelijke groei nodig is, bij pastores, gemeenten en individuele gemeenteleden. Daarbij is de noodzaak uitgesproken om deze groei te ondersteunen met:

  • Enerzijds het werk aan het seminarie om predikanten op te leiden, en wellicht ook evangelisten en andere medewerkers (bijv. voor het zondagschoolwerk);
  • Anderzijds het coachen en adviseren van pastors, ouderlingen en diakenen, evenals het opleiden, stimuleren en bemoedigen van gemeenteleden voor hun missionaire taak.

De Gereformeerde Kerken in Gelderland en Flevoland willen deze groei ondersteunen met alle beschikbare middelen, en willen in elk geval één zendeling ter beschikking stellen aan het seminarie, en voorzien in één of meer zendelingen met name voor het toerusten en coachen van de gemeenten, en deze zendelingen financieel onderhouden en van de nodige faciliteiten voorzien.

Print Friendly, PDF & Email