U bent hier: >> Doelstelling

Doelstelling

De algemene doelstelling van het zendingswerk in Oekraïne is als volgt beschreven:

“De stichting heeft ten doel in Oekraïne en eventueel van daaruit in landen van het Russisch taalgebied bij te dragen aan:

 • de verbreiding van het evangelie;
 • de opleiding van voorgangers;
 • het stichten van nieuwe gemeenten;
 • de (verdere) opbouw van gemeenten;
 • de versterking van christelijke dienstbaarheid in de samenleving om barmhartigheid te bewijzen en gerechtigheid te bevorderen;
 • het geven van voorlichting in Nederland over de christelijke gemeenschap aldaar.”

In de strategische conferentie 2002 hebben de UERC als mission statement aangenomen, dat zij levende gemeenten van Christus willen zijn en dat daarvoor geestelijke groei nodig is, bij pastores, gemeenten en individuele gemeenteleden. Daarbij is de noodzaak uitgesproken om deze groei te ondersteunen met:

 • Enerzijds het werk aan het seminarie om predikanten op te leiden, en wellicht ook evangelisten en andere medewerkers (bijv. voor het zondagschoolwerk);
 • Anderzijds het coachen en adviseren van pastors, ouderlingen en diakenen, evenals het opleiden, stimuleren en bemoedigen van gemeenteleden voor hun missionaire taak.

De Gereformeerde Kerken in Gelderland en Flevoland willen deze groei ondersteunen met alle beschikbare middelen, en willen in elk geval één zendeling ter beschikking stellen aan het seminarie, en voorzien in één of meer zendelingen met name voor het toerusten en coachen van de gemeenten, en deze zendelingen financieel onderhouden en van de nodige faciliteiten voorzien.

De gereformeerde kerken van Gelderland en Flevoland geven middels deze stichting invulling aan hun roeping het goede nieuws over de wereld te verspreiden. Deze roeping vindt grond in Mattheus 28:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”.

Het werkterrein waar deze verspreiding wordt vormgegeven is in het algemeen het Russisch taalgebied, meer specifiek Oekraïne.
Met het uiteenvallen van de USSR met bijbehorende zelfstandigheid van Oekraïne kwamen mogelijkheden in beeld (1992).

Praktische invulling

 • Er wordt ondersteuning verleend aan;
 • 7 lokale gemeenten behorend tot de UERC
 • 3 kerkplantingen
 • Het seminarie Evangelical Reformed Seminary Ukraine (ERSU)
 • De verslavingskliniek The Right Way

Voor wat het “Nederlandse deel” betreft treffen we aan:

 • Het bestuur en commissies (Voorlichting & Communicatie; Visie &
  Strategie, reisorganisatie YouSee)
 • Raad van Toezicht
 • Deelnemende kerken, veelal vertegenwoordigt door een Z&H-commissie (Zending & Hulpverleningscommissie). Aan deze deelnemende kerken wordt op de Algemene Vergadering verantwoording afgelegd. In dit opzicht gedraagt de stichting zich als was het een vereniging.

De stichting participeert in het Landelijk Samenwerkings Verband (LSV) en is op die manier gelieerd aan de Verre Naasten. De betekenis is dat in samenwerking het tijdschrift “Naast” (4/jr) en Regio Naast/Oekraïne Zending (2/jr) wordt uitgegeven.

Print Friendly, PDF & Email