U bent hier: >> Structuur

Structuur

Nieuwe stap in het Nederlandse zendingswerk voor Stichting Oekraïnezending
Gelderse en Flevolandse kerken verenigd in nieuw Regionaal Samenwerkingsverband

door ds. Diederik Ensing

ERMELO – In een drukbezochte vergadering hebben de kerken van Gelderland en Flevoland op zaterdag 22 november 2014 een stap gezet in de nieuwe structuur van het Nederlandse zendingswerk. Een nieuwe algemene vergadering werd geïnstitueerd en een raad van toezicht gevormd.

Op de laatstgehouden GKV synode werd een besluit genomen dat de rol van de Provinciale Synode (PS) ophoudt. In Gelderland was het toezicht op het werk van het bestuur van de zending geregeld door de Particuliere Synode. Er is nu een landelijk orgaan gekomen voor de betere coördinatie van het zendingswerk, waarbij DVN logistieke en andere hulpdiensten verleent.

Nieuwe structuur
Deze PS benoemde een College van Zendingsdeputaten dat functioneerde als Raad van Toezicht. Dit college benoemde bestuursleden van de sinds 2008 bestaande Stichting Oekraïnezending. Nu dit alles wegvalt, is een nieuwe structuur nodig. Deze stichting blijft gewoon bestaan en behartigt zoals voorheen de zaken voor het werk in Oekraïne. Dat bestaat vooral uit het voorthelpen van het Seminarie in Kiev en het stimuleren van de opbouw van plaatselijke kerken, c.q. church plants. Het beleid van de Oekraïne Zending voorziet in een weg naar grotere zelfstandigheid van de partnerkerken, die straks in de hoedanigheid als zusterkerken in Oekraïne zelf hun taken oppakken en hun weg vinden.

Commitment van de kerken
In de nieuwe kerkorde van de GKV valt met het verdwijnen van de PS een ‘bestuurslaag’ weg. Daarom is er noodzaak om het toezicht van de plaatselijke kerken op het zendingswerk anders te regelen. Er is achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe statuten en een nieuw akkoord van samenwerking. Die lagen in concept klaar voor de afgevaardigden. Daar werden in de vergadering een aantal behartenswaardige vragen over gesteld. Vooral de juridische binding aan het akkoord van samenwerking was een punt in de discussie. Het bestuur nam een voorstel over om speciaal de handtekening van de afgevaardigden te vragen. Door die handtekening is nu tastbaar bewijs, dat de kerken in dit ressort akkoord gaan met de nieuwe regionale vorm van samenwerking ten aanzien van het werk in Oekraïne. Bij acclamatie werden reeds drie voorgedragen leden voor de Raad van Toezicht gevormd. Er is een toezegging en een vijfde lid wordt nog gezocht.

Voorzitter Herman Sietsma beloofde namens het bestuur, dat in de komende vijf jaar nadrukkelijk gekeken zal worden, of de Oekraïne Zending na 2019 doorgaat met het werk daar of dat mogelijk een andere keus gemaakt moet worden. Er zal ook een nieuw vijfjarenplan worden gepresenteerd, dat loopt van 2015 tot en met 2019.

Van partnerkerk naar zusterkerk
Jos Colijn, voorheen verbonden aan het seminarie in Kiev en nu parttimermedewerker voor de zending in Oekraïne, hield een toespraak waarin hij de vorming van de zelfstandigheid van de kerken daar tekende. Er is groei te constateren. God werkt door in dat grote land. Maar tegelijk is er nog veel te doen. Hij schatte in, dat Oekraïne Zending met dit nieuwe plan nog niet aan het einde is, maar dat het is goed om voort te bouwen op wat er al is. Dan zullen er als God het werk zegent, echt mooie dingen gebeuren.

Drs. Colijn somde een zestal criteria op aan de hand, waarvan te zijner tijd kan worden bepaald of Oekraïne als zendingsgebied kan worden verlaten.

Eigen kerkelijke verantwoordelijkheid
Aan het eind van de vergadering was er nog een kwartier skypecontact met ds. Erik van Alten, docent aan het Seminarie te Kiev. Hij tekende de zegeningen: acht nieuwe studenten, die veelbelovende talenten hebben en een groeiend bewustzijn bij de voorgangers om samen verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van de kerken in Oekraïne. Dat zijn veelal kleine gemeenten, die ver bij elkaar vandaan leven. Deze gemeenten pakken in de prediking en diaconaal mooie dingen op, al gebeurt het vaak met beperkte krachten. De stichting Oekraïnezending mag van betekenis zijn in Oekraïne en het geluid van het evangelie van Gods trouw in Christus laten verkondigen.

Print Friendly, PDF & Email