U bent hier: >> Adopt-a-student

Adopt-a-student

Achtergond

Wij ontvingen uit Oekraïne het verzoek om voor enkele studenten aan het gereformeerd seminarie in Kiev een gemeente in onze provincies (ons regionaal samenwerkingsverband voor Oekraïnezending) te vinden, die een student wil adopteren, voor financiële steun en contact. Het gaat om theologische studenten die willen worden opgeleid voor predikant in de Oekraïense Evangelisch Gereformeerde Kerken (de UERC).
De aanleiding voor de ondersteuning is ingegeven door de belemmering die veel studenten ondervinden tijdens hun studie door de dagelijkse zorg voor hun gezin en het betalen van daarbij behorende kosten. Er is in Oekraïne nagenoeg geen tussenoplossing met zoiets als parttime werken. Bovendien is het zo, dat als iemand 8 weken verlof per jaar vraagt voor het bijwonen van de seminarie sessies zijn werkgever zeer snel zoekt naar vervanging door iemand anders. Dit betekent in de praktijk dat studenten alleen kunnen werken in fulltime banen, terwijl zij ook verplicht worden door het seminarie om minstens 20 uur per week beschikbaar te zijn voor hun studie. Of het betekent dat studenten, die al hun tijd aan studie besteden, niet in staat zijn om een inkomen te verdienen.
Die situatie leidt vaak tot een situatie, dat een student wel erg actief begint, maar na een paar cursussen blijkt dat hij achterop raakt met het maken van huiswerk en examens. En te vaak ook met gevolg dat een student uiteindelijk zijn studie moet beëindigen. In heel veel gevallen is dit te wijten aan het feit dat de studenten naast hun studieverplichtingen ook moeten werken om hun gezin te onderhouden. Hoewel de financiële situatie zeker niet de enige reden is waarom studieresultaten soms verslechteren, is het wel een bijdragende factor.
Daarom heeft het Missionair Team voorgesteld om een financiële ondersteuning aan studenten mogelijk te maken. Uiteraard afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de student (alleenwonend / gehuwd / kinderen / inkomen, etc.) Een verzoek zal jaarlijks door een student moeten worden ingediend op basis van een aanvraagformulier. Deze aanvraag wordt per jaar beoordeeld en geëvalueerd. De eerste twee studenten voor wie dit geregeld is, introduceren we hieronder. Er zullen nog meer volgen. In principe worden de studenten aan een of enkele gemeenten gekoppeld voor contacten en financiën.

Dmytro RybydailoDmytro Rybydailo Facebook profiel

Dmytro Rybydailo is in 1970 in Kiev (Oekraïne) geboren en een typisch kind uit de Sovjet tijd. “Ik ben niet Christelijk opgegroeid. Mijn ouders waren echte Sovjet burgers, mijn vader was militair en mijn moeder verpleegkundige. Zodoende ben ik niet met de bijbel opgegroeid, het communisme was onze religie.”

Na de middelbare school ging Dmytro, zoals iedereen, in het leger. Daarna werkte hij als bewaker en vertegenwoordiger en ondertussen studeerde hij aan de universiteit van Kiev. In 1999 trouwde Dmytro en hij is nu de trotse vader van twee dochters. “Mijn interesse in het Christendom begon te groeien tijdens mijn middelbare school periode. In die tijd luisterde ik af en toe via de korte golf naar de radio-uitzendingen van Trans World Radio. Verder weet ik me te herinneren dat mijn grootouders van vaders kant Baptisten waren. Op mijn 23ste kreeg ik van mijn buurman, ook een Baptist, het Nieuwe Testament en las er gretig in. Ik werd lid van een baptisten gemeente.”

Dmytro was ondertussen als manager werkzaam bij een distributiecentrum en op zondag stond hij af en toe in zijn gemeente op de kansel. Maar rond 2008 begon hij te twijfelen op de Baptisten doctrine wel helemaal bij hem paste. Een moeilijke beslissing volgde: het verlaten van de Baptistengemeente. Rybydailo sloot zich aan bij de Evangelical Reformed Church of Ukraine (ERSU) en besloot om voor predikant te gaan studeren bij de Theologische Faculteit van de ERSU en verbonden aan een gemeente in Kiev. Over de Internationale Cursus is Dmytro zeer enthousiast: “het thema is de basis voor missionaire gemeente als de onze. Vreugde en lijden zijn thema’s die een ieder treft. De kerk van vandaag ontmoet deze thema’s keer op keer, bij haar zelf en bij haar leden. Als predikant heb je de juiste toerusting nodig om de dagelijkse uitdagingen tegemoet te treden en de mensen bij Christus te brengen. Hij is onze herder!”

Oleksii BlyzniukDSC01307

De 29 jarige Oleksii Blyzniuk is jeugdwerker in de Reformed Church of Tavrieske, een kleine gemeente in het zuidoosten van de Oekraïne. Oleksii groeide op in een warm gezin; vader, moeder en een twee jaar oudere broer. Zijn moeder was onderwijzeres op school en zijn vader was officier in het Sovjetleger. Alhoewel het gezin niet gelovig was, kwam Oleksii’s vader later tot bekering. Een goede vriend van hem vertelde over het evangelie van Jezus Christus. “Mijn vader vertelde er veel over en samen lazen we de bijbel. Dat zijn hele dierbare momenten voor mij”, aldus Oleksii.

Nadat de jonge Blyzniuk zijn middelbare school had afgerond vertrok hij naar Odessa, om daar verder te leren. Oleksii: “De havenstad Odessa is een grote, zondige stad waar al snel mijn relatie met God verdween. Na drie jaar van worsteling, studie, zoeken en vinden kwam mijn vertrouwen in God en mijn relatie met Jezus Christus weer terug. Ik was Hem kwijtgeraakt, maar Hij vond mij weer.” Een aantal maanden later sloot Oleksii Blyzniuk zich aan bij de Ukrainian Evangelical Reformed Church (UERC). Na zijn studie ging hij in een voedingsdistributiecentrum werken, niet ver van Kiev. Hier had hij de leiding over zo’n vijftig medewerkers. “Maar toen ik genoeg gespaard had, nam ik ontslag en richtte ik mij verder op onze kerk. Ik wilde als pastor aan de slag en ging in 2013 studeren aan de Evangelical Reformed Seminary of Ukraine.” Blyzniuk is momenteel als jonge pastor actief binnen het jeugdwerk van zijn kerk.

Gevraagd  € 20.276 | Gedoneerd in 2018 € 20.478 

Print Friendly, PDF & Email

Jouw gift voor dit project is zeer welkom! Gebruik hiervoor onderstaand formulier. Alvast bedankt!

Je gift via Ideal wordt afgehandeld via een externe betaal-partner
(Stichting Derdengelden Buckaroo inzake Verre Naasten)