U bent hier: >> Vertaalprojecten

Vertaalprojecten

In de achterliggende jaren heeft de Oekraine Zending uw giften gevraagd voor vertaalprojecten. Ruim €5000 is gedoneerd ten behoeve van een tweetal vertaalprojecten. Ook is in het verleden onder de benaming ‘Project Bijl’ gecollecteerd voor e-readers. Geld wat van dit project is overgebleven is naar de reserves gegaan en wordt ten behoeve van de lopende vertaalprojecten ingezet. Ook kan er zelfs een nieuw project mee gefinancierd worden.

Apostelen – Van HouwelingenRob van Houwelingen

Van uw giften en een aanvulling uit de reserves wordt nu de vertaling van het boek De Apostelen van prof. Van Houwelingen met de prachtige Oekraïense titel: Апостолы. Вестники евангелия, вызывающего неоднозначный отклик gerealiseerd.
Met de titel van dit boek zullen de meeste mensen van u wel moeite hebben om het te lezen, uit te spreken, laat staan te vertalen. Maar het boekje waar deze titel op slaat is gelukkig voor u in het Nederlands beschikbaar. Het gaat hier om het boekje: Apostelen, Dragers van een spraakmakend evangelie (Commentaar op het Nieuwe Testament, derde serie. Tweede druk. Kampen: Kok, 2012. Redactie en 8 hoofdstukken) van prof. Rob van Houwelingen (foto). Het seminarie vertaalt, redigeert en drukt dit boek ten behoeve van de studenten en ter verspreiding van gereformeerde lectuur in het Russisch taalgebied.

Project Bijl

Onder de benaming ‘Project Bijl’ is in het verleden gecollecteerd voor e-readers. Geld wat daar nog van over is gebleven is naar de reserves gegaan voor nieuwe uitgaven ten behoeve van vertaalprojecten.

Op dit moment zet de Stichting Oekraïne Zending de fondswerving voor vertaalprojecten voorlopig stil. Uit de reserves zullen twee projecten ondersteund worden:

Leren geloven

Tijdens een van de bezoeken aan de kerken in Oekraïne kreeg het bestuur vragen naar catechisatie materiaal voor jongeren. We hebben in Nederland allerlei lesmethoden, maar in Oekraïne is dat nog niet zo bekend.
Op zoek naar goed materiaal kwamen we een mooie uitleg van de Heidelbergse Catechismus tegen in het Engels. Vanuit het Engels kan gemakkelijk in het Oekraïens en/of Russisch vertaald worden. Jongeren kunnen getraind worden te leven in de troost van Christus. Zo wordt meegebouwd aan gezonde kerken in Oekraïne. Met uw giften zijn een aantal uitgaven per leeftijd gerealiseerd. Er zijn nu drie versies klaar.

Vertaling het boek When Helping Hurtsboek-when-helping-hurts

Een nieuw vertalingsproject in het Oekraïens is het boek When Helping Hurts. Het boek behandelt het gedrag in een land met een andere cultuur en brengt de lezer de beginselen bij hoe daar mee om te gaan. Een belangrijk boek om een cultuur beter te leren begrijpen, maar ook een vernieuwde kijk hoe in een andere cultuur hulpverlening het beste gegeven kan worden.

Projecten worden voorlopig uit reserves gefinancierd. Onderstaand formulier kunt u dus beter voor andere projecten gebruiken 😉

Print Friendly, PDF & Email

Jouw gift voor dit project is zeer welkom! Gebruik hiervoor onderstaand formulier. Alvast bedankt!

Je gift via Ideal wordt afgehandeld via een externe betaal-partner
(Stichting Derdengelden Buckaroo inzake Verre Naasten)