U bent hier: >> Student Adoptieplan onder de loep

Student Adoptieplan onder de loep

Meer dan een jaar draait nu het Student Adoptieplan of eigenlijk is het meer een project geworden. Nank Sein, de contactpersoon in dit dossier, neemt de luisteraars op de AV mee in een evaluatie en wil de ervaringen delen, zo ook een paar kerken die al meedraaien.

Na de oproep in 2015 hebben zich diverse kerken aangemeld om een student te adopteren door middel van extra financiële steun. Die steun ontvangen vooral studenten

Aleksi Blyznyuk uit Tawrieske tijdens congres in april 2016 in Ermelo.

Aleksi Blyznyuk uit Tawrieske tijdens congres in april 2016 in Ermelo.

die inkomstenderving hebben door hun studie aan het Seminarie. Het Seminarie belegt twee weken colleges in het kwartaal, doorbetaald verlof kennen de Oekraïense werkgevers niet. Enige support voor hun families is dan ook geen overbodige luxe. De president van het Seminarie, onze uitgezonden zendeling Erik van Alten, kwam samen met zijn Board op voor het Student Adoptieplan. ‘De student moet vooral gemotiveerd worden en vooral niet vanwege geldproblemen af te haken. Een stimulans voor studenten als daar enthousiaste kerken en kerkleden zijn om dit project te steunen.’, was indertijd de reactie van Erik van Alten. Niet zonder succes overigens, er zijn meerdere partijen betrokken: de stichting Oekraïne Zending, Erik van Alten als beoordelaar en vertegenwoordiger van het Seminarie, de betrokken Oekraïense student en de Gelderse en Flevolandse kerken en kerkleden. Diverse kerken hebben nu een contract met maandelijkse ondersteuning voor een klein of groter bedrag. En samen komen we (v)er!

Relaties en contacten

Geld geven klinkt gemakkelijk, maar het gaat vooral ook om het contact leggen, een betrokken relatie aangaan en dat vergt meer moeite! Helaas ervaren sommige kerken de taalbarrières. Het Oekraïens is voor ons lastig, net als https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-livraison-gratuite/ het Nederlands voor de Oekraïners. Die relatie met de studenten en hun gemeenten is belangrijk in de toekomst van het werk van de zending.

In de relaties tussen sommige plaatselijke kerken zien we op dit moment ook YouSee groepen als spelers in het veld. De contacten en banden worden steeds verder uitgebouwd. En dat is prachtig om te zien en te horen. Lees er méér over elders op de website en op de facebookpagina’s van Oekrainezending en YouSee. Beiden te benaderen via de website: www.oekrainezending.nl.

In de powerpoint van Nank Sein over studentadoptieplan, neemt ze ons mee naar de afzonderlijke studenten in hun contacten e

Dmytro Rybydailo in het plantsoen in Kampen, waar hij parttime studeert 2016-2018.

Dmytro Rybydailo uit Kiev in het plantsoen in Kampen, waar hij parttime studeert 2016-2018.

n hun vorderingen. GKv Barneveld heeft Dmytro Rybydailo gesteund in zijn laatste studiejaar. Dmytro is nu geslaagd. Men wil de contacten voortzetten en zijn vervolgstudie in Kampen nog financieel ondersteunen. Familie Bolt uit Wezep heeft leuke contacten met Aleksi Blyznyuk uit Tawrieske. De contacten verlopen goed via facebook en de mail, maar Aleksi is een student die goed Engels kan en dat bevordert de uitwisseling van informatie. Dat loopt gelijk minder als dat niet het geval is. Vasil Apretov uit Chmelnitsky is geadopteerd door Almere. Christiaan Vis geeft aan in zijn evaluatie dat door het cultuurverschil en de taalbarrière niet altijd gemakkelijk is om mail uit te wisselen, maar na elk contact informeert hij wel de gemeente vooraf aan de dienst. Hattem-Centrum ondervindt dat ook, maar heeft ook moeite met de continuering. Dirk van der Worp, voorzitter Z&H Wezep, geeft zelf aan dat het niet alleen aan Andrei Mykychuk uit Ruda ligt, maar ook aan hemzelf. Ook het contact met Roman Sjevchuk uit Ruda, die de Achterhoekse gemeenten ondersteunen, verloopt stroef. Nu zijn nieuwe mailadres bekend is, moet het beter gaan.

Nank geeft aan dat men in Oekraïne het proces van privé-iets-delen-met-anderen niet gewend is. De achterdocht-cultuur is heel kenmerkend geweest onder jarenlang Sovjetbewind.

Nieuwe student, nieuwe kerken gezocht!

Vladimir Kalinchuk ondersteunt bij een kerkdienst in Kiev; oktober 2016

Vladimir Kalinchuk (li.) ondersteunt bij een kerkdienst in Kiev; oktober 2016

De Oekraine Zending zoekt nog kerken die een nieuwe student willen adopteren. Het is Vladimir Kalinchuk. Zelf heeft hij zijn eerste jaar studie aan het Seminarie bekostigd. In de powerpoint van Nank Sein over studentadoptieplan ziet u wat nodig is. Ook kunt u bij haar informatie opvragen via het contactformulier op de website op de website of via contact@oekrainezending.nl.

Hoe zinvol is het Adoptieproject?

Sergei Nakul coacht nu als pastor van de kerk te Kiev zijn eigen studenten: Oleg Kutowyi van Zytomir, de net afgestudeerde Dmytro Rybydailo en Vladimir Kalinchuk, de nieuwe student. Hij spreekt zijn dankwoord tot slot uit over het Student Adoptieproject uit naar de kerken en geeft aan wat het project voor een effect heeft:
• Hoe meer concrete steun aan studenten, hoe meer kans op nieuwe kerken in Oekraïne.
• Studenten worden meer betrokken in de kerkelijke activiteiten van de moederkerk. Voor Kiev geldt bijv. dat Vladimir, woonachtig in Berdychiv, voorgaat in erediensten in Kiev, hij is coördinator in de gevangenis van zijn woonplaats, o.a. ook Wolodja die in de gevangenis belijdenis heeft gedaan (zie zijn bekeringsverhaal in de regio magazine nummer 3, red.)
• Studenten krijgen meer persoonlijke verantwoordelijkheid en motivatie in contacten met veldwerker Cor Harryvan, ervaring met de kerkenraad en vooral ook in de contacten in het buitenland: de kerken in Nederland. Prioriteit ligt vooral op welke richting de student zich moet focussen om zijn studie vol te houden en af te maken.
• Uw steun is belangrijk voor de toekomst van de zelfstandige kerken in de begeleiding van nieuwe studenten.

Méér weten?

Wilt u meer weten van de studenten die in het Adoptieproject meedraaien? De PowerPoint met informatie en hoe de lijnen nu precies lopen en wat goed en beter kan in het project ziet u hier: powerpoint van Nank Sein over studentadoptieplan.

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

  1. wisselingen in het bestuur
  2. afscheidswoorden Herman Sietsma
  3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
  4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
  5. student adoptieplan onder de loep
  6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
  7. Fotoserie

Tekst: Marianne Heidema
Beeld: Jaap Meijer