U bent hier: >> Wisselingen in het bestuur

Wisselingen in het bestuur

Impressie Algemene Vergadering – I

De zittingstermijn van vier jaar voor voorzitter Herman Sietsma zit er weer op en dat geldt ook voor secretaris Heeres Heres, al heeft hij zelfs een jaar extra zijn taken achaten-suisse.com vervuld. Het is voor beide mannen het moment om de voorzittershamer en het secretariaat over te dragen aan de nieuwkomers in het bestuur van de Oekraïne Zending. Het valt niet altijd mee om opvolgers te vinden in het bestuur. Dit vrijwilligerswerk eist doorgaans veel tijd van de bestuurders. Dat geldt voor alle bestuurders, maar in het bijzonder voor voorzitter en secretaris. Het werk staat nooit stil en je doet het toch naast je dagelijkse werk! Sietsma heeft inmiddels een interimbaan in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie en Heres zal nog op de achtergrond betrokken blijven bij de zending om het digitale archief bij te werken.

Intensieve periode

Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht, bedankt Heeres Heres, vm. Secretaris (li) en Herman Sietsma, vm. Voorzitter (re).

Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht, bedankt Heeres Heres, vm. Secretaris (li) en Herman Sietsma, vm. Voorzitter (re).

Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht, vertelt dat hij met Herman en Heeres een intensieve tijd heeft beleefd. Dat kwam in eerste instantie door het synodebesluit van Ede tot opzet van provinciale resorts en er sprake was van een ander bestuursmodel. Hierdoor moest de Oekraïne Zending als stichting meer haar eigen koers varen en een Raad van Toezicht worden benoemd.
Dit leidde tot een intensieve en principiële discussie in de opzet tot het landelijk samenwerkingsverband (LSV) en de regionale samenwerkingsverbanden (RSV’n). Rients zegt dan ook: ‘’In deze discussie over zending en invulling van taken werd niet door alle partijen gelijk gedacht. In feite zijn we nog steeds zoekend naar een goede afstemming.’’

Een goed koppel

Rients Boiten heeft Herman Sietsma en Heeres Heres als een uitstekend koppel ervaren: Herman was van de grote lijnen, terwijl Heeres de details invulde. Hij bedankte de beide vertrekkende bestuursleden voor hun bijdrage en inzet in de afgelopen jaren en constateerde tevens dat er zegen op hun werk rustte.

Opvolging

Wouter Pansier komt in plaats van Herman Sietsma als nieuwe bestuursvoorzitter en Koos van Loo volgt Heeres Heres op voor wat betreft de secretariaatswerkzaamheden.

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

  1. wisselingen in het bestuur
  2. afscheidswoorden Herman Sietsma
  3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
  4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
  5. student adoptieplan onder de loep
  6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
  7. Fotoserie

Tekst: Marianne Heidema
Beeld: Jaap Meijer

Wisselingen in het bestuur

taart met vuurwerk bij de koffie

taart met vuurwerk bij de koffie

Hij heeft een functie bij een vooraanstaande bank en heeft die financiële ervaring dan ook goed ingezet voor de Oekraïne Zending. Na vijf jaar de cijfers te hebben beheerd neemt het bestuur afscheid van penningmeester Wilco Onvlee.

Gedreven

“Je had een groot aandeel met het financieel beheer in de primair te besteden doelen en met goed resultaat. De boeken waren zó goed op orde, dat zelfs de accountant daarover complimenten maakte. En dat geeft vertrouwen. Een bewonderingswaardige man die gedreven in de organisatie van de Oekraïne Zending zijn werk deed”, met deze lovende woorden sprak voorzitter Herman Sietsma, namens het bestuur de scheidende penningmeester toe. Het bestuur ziet hem niet graag gaan; “Want”, zo zegt Herman Sietsma: “Als bestuurder heb je zeer actief meegewerkt aan de resultaten. Je was de goede man op de goede plaats”.

En zo heeft ieder een aandeel in Gods koninkrijk op de plek die hij of zij inneemt. De Stichting is blij dat er altijd opnieuw vrijwilligers klaarstaan om het stokje over te nemen. Reinier Wiskerke is de afgelopen maanden ingewerkt door Onvlee. Ook met hem heeft de Oekraïne Zending het volste vertrouwen voor de toekomst.

Wilco Onvlee neemt afscheid als penningmeester bij Oekraine Zending

Wilco Onvlee neemt afscheid als penningmeester bij Oekraine Zending

De taart wordt aangesneden door Wilco

De taart wordt aangesneden door Wilco