U bent hier: >> Verslag feest Kiev

Verslag feest Kiev

Ds. Van Alten over de toekomst van het Seminarie:
‘Kijk naar Christus en je ziet
de toekomst. Doe zó je werk!’

Het is zaterdagmorgen 30 mei, klokslag 10.00 uur, als de overdracht van het presidium van het Seminarie in Kiev begint. Als locatie is de zaal van het, nog maar net geopende, nieuwe kerkgebouw in Kiev gekozen. Het protocol verloopt zoals de convocatie vermeldt en het gaat er plechtig aan toe. In vol ornaat schrijden de docenten van de theologische opleiding binnen: Clay Quarterman, Erik van Alten, Scott Andes en Alister Torrens.

Overdracht

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

Op het moment van de overdracht overhandigt ds. Clay Quarterman het insigne van de president aan ds. Erik van Alten dat met een lint over de schouders wordt gedrapeerd. Een gedenkwaardig moment waarop de verantwoordelijkheid van deze functie vanaf nu bij Van Alten berust. Dan volgt, geheel volgens traditie, een bel waarmee de nieuwe president voortaan de lessen kan inluiden.

Het Woord doorgeven

‘Wij zijn een klein Seminarie van slechts 15 jaar oud. Voor het oog niet indrukwekkend, maar met het Woord dat God ons toevertrouwde en met de Geest die ons bijstaat, weten wij ons sterk’, zo start ds. Erik van Alten zijn toespraak. Hij wijst op de grote taak die wacht: de boodschap van God leren verstaan en onderwijzen, zodat het doorgegeven wordt in de gemeenten van God, verspreid over Oekraïne.

Visie

Kort licht Van Alten zijn visie op het Seminarie toe:
• Onderwijs geven op een goed theologische niveau, onderstreept door een uitgave met artikelen, twee maal per jaar;
• Een eigen gebouw en
• Onderwijs aan toekomstige pastors en mensen die leiding kunnen geven in de kerk.
Op de vraag of er toekomst is voor het Seminarie, zegt de nieuwe president: ‘Kijk naar Christus en je ziet de toekomst. Doe zó je werk.’

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergei Nakul ontvangt de bul

Niet twee, maar zelfs drie mooie momenten maken deze zaterdag het 15 jaar jubilerende Seminarie extra feestelijk: de plaatselijke predikant Sergei Nakul heeft zijn studie afgerond en ontvangt zijn bul uit handen van ds. Alister Torrens. Op de volgende synode volgt zijn kerkelijk examen.

Internationaal gezelschap

Dankwoorden voor de scheidende president ds. Clay Quarterman en de felicitaties voor zijn collega ds. Erik van Alten komen van voorzitter Cor Harryvan namens

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

het bestuur van het Seminarie. Ook prof. Rob van Houwelingen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Kampen, die zojuist een week colleges heeft gegeven in Kiev, feliciteert de nieuwe president. Namens de delegatie van de Stichting Oekraïne Zending neemt ds. Cees van den Berg het woord. Ds. Erik van Alten is verbonden aan de stichting en het bestuur vindt het dan ook een hele eer dat één van de uitgezonden missionairs deze functie te beurt valt. En met ds. Jos Colijn die vanuit Nederland parttime werkzaamheden voor de Oekraïne Zending aan het Seminarie verricht, zijn alle missionairs van de Oekrainezending bij de theologische opleiding betrokken. Ook een vertegenwoordiger van een presbyteriaanse kerk uit de USA brengt de felicitaties over, evenals een docent, overgekomen uit Zuid-Afrika, die begin juni les zal geven.

Belijdenis Nienke Harryvan

Nienke Harryvan doet belijdenis

Nienke Harryvan doet belijdenis

Dan in de kerkdienst van zondag, doet onder leiding van haar vader Cor Harryvan, dochter Nienke belijdenis. Opnieuw een feestelijk en mooi moment, dat wordt afgesloten met de viering van de maaltijd van de Heer.

Wat een mooie en gezegende dagen met de broeders en zusters in Kiev!

door ds. Cees van den Berg