U bent hier: >> Dankdag in Oekraïne

Dankdag in Oekraïne

Auteur: ds. Erik van Alten

Preken op dankdag

Een beetje teleurgesteld gingen Tineke en ik die zaterdag op weg naar Rivne en Stepan. Het was namelijk haar verjaardag, en we hadden gehoopt om een beetje tijd samen te hebben voor ik die zondag in Rivne en Stepan zou preken. Maar op het laatst wilden een ander echtpaar met ons mee rijden, en van pastor Wasja kregen we te horen dat we die zaterdag nog een vol programma hadden. Nou, dan maar op een andere keer verjaardag vieren.

Onze teleurstelling ging echter heel snel over in verwondering en dankbaarheid. Onderweg mochten we samen met het ander echtpaar praten – in het russisch – over hun leven en geloof. Vier uur lang samen in de auto bleek toen helemaal niet zo lang te zijn. En eenmaal in Rivne gingen we op bezoek bij een jong gezin, een ouderling en zijn vrouw. Heel mooi hoe pastor Wasja het gesprek op gang bracht over geloof en verantwoordelijkheid. Omdat hij wist dat Tineke jarig was, heeft hij voor 7 uur ‘s avonds een restaurant geboekt. Wat hebben we gezellig gegeten.

chevron-right chevron-left

Koffer vol aardappelen

Zondag was het dankdag. Feestelijk en royaal werd het gevierd – eerst in Rivne en daarna, 80 kilometer verderop, in Stepan. Mooi om te zien hoe God overvloed geeft aan mensen die het voor onze begrippen niet breed hebben. Nog mooier om te zien hoe ze hun ‘overvloed’ met anderen delen. We gingen zondagmiddag weg uit Stepan met een kofferbak vol met aardappelen. De helft hebben we weer verder uitgedeeld – wij eten het nooit allemaal op. Maar de samenzijn en liefde was meer waard dan alle aardappelen. Zondagavond laat, weer veilig thuis, konden we God hiervoor danken.

Dankdag in Oekraïne

Ds. Van Alten over de toekomst van het Seminarie:
‘Kijk naar Christus en je ziet
de toekomst. Doe zó je werk!’

Het is zaterdagmorgen 30 mei, klokslag 10.00 uur, als de overdracht van het presidium van het Seminarie in Kiev begint. Als locatie is de zaal van het, nog maar net geopende, nieuwe kerkgebouw in Kiev gekozen. Het protocol verloopt zoals de convocatie vermeldt en het gaat er plechtig aan toe. In vol ornaat schrijden de docenten van de theologische opleiding binnen: Clay Quarterman, Erik van Alten, Scott Andes en Alister Torrens.

Overdracht

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

Op het moment van de overdracht overhandigt ds. Clay Quarterman het insigne van de president aan ds. Erik van Alten dat met een lint over de schouders wordt gedrapeerd. Een gedenkwaardig moment waarop de verantwoordelijkheid van deze functie vanaf nu bij Van Alten berust. Dan volgt, geheel volgens traditie, een bel waarmee de nieuwe president voortaan de lessen kan inluiden.

Het Woord doorgeven

‘Wij zijn een klein Seminarie van slechts 15 jaar oud. Voor het oog niet indrukwekkend, maar met het Woord dat God ons toevertrouwde en met de Geest die ons bijstaat, weten wij ons sterk’, zo start ds. Erik van Alten zijn toespraak. Hij wijst op de grote taak die wacht: de boodschap van God leren verstaan en onderwijzen, zodat het doorgegeven wordt in de gemeenten van God, verspreid over Oekraïne.

Visie

Kort licht Van Alten zijn visie op het Seminarie toe:
• Onderwijs geven op een goed theologische niveau, onderstreept door een uitgave met artikelen, twee maal per jaar;
• Een eigen gebouw en
• Onderwijs aan toekomstige pastors en mensen die leiding kunnen geven in de kerk.
Op de vraag of er toekomst is voor het Seminarie, zegt de nieuwe president: ‘Kijk naar Christus en je ziet de toekomst. Doe zó je werk.’

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergei Nakul ontvangt de bul

Niet twee, maar zelfs drie mooie momenten maken deze zaterdag het 15 jaar jubilerende Seminarie extra feestelijk: de plaatselijke predikant Sergei Nakul heeft zijn studie afgerond en ontvangt zijn bul uit handen van ds. Alister Torrens. Op de volgende synode volgt zijn kerkelijk examen.

Internationaal gezelschap

Dankwoorden voor de scheidende president ds. Clay Quarterman en de felicitaties voor zijn collega ds. Erik van Alten komen van voorzitter Cor Harryvan namens

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

het bestuur van het Seminarie. Ook prof. Rob van Houwelingen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Kampen, die zojuist een week colleges heeft gegeven in Kiev, feliciteert de nieuwe president. Namens de delegatie van de Stichting Oekraïne Zending neemt ds. Cees van den Berg het woord. Ds. Erik van Alten is verbonden aan de stichting en het bestuur vindt het dan ook een hele eer dat één van de uitgezonden missionairs deze functie te beurt valt. En met ds. Jos Colijn die vanuit Nederland parttime werkzaamheden voor de Oekraïne Zending aan het Seminarie verricht, zijn alle missionairs van de Oekrainezending bij de theologische opleiding betrokken. Ook een vertegenwoordiger van een presbyteriaanse kerk uit de USA brengt de felicitaties over, evenals een docent, overgekomen uit Zuid-Afrika, die begin juni les zal geven.

Belijdenis Nienke Harryvan

Nienke Harryvan doet belijdenis

Nienke Harryvan doet belijdenis

Dan in de kerkdienst van zondag, doet onder leiding van haar vader Cor Harryvan, dochter Nienke belijdenis. Opnieuw een feestelijk en mooi moment, dat wordt afgesloten met de viering van de maaltijd van de Heer.

Wat een mooie en gezegende dagen met de broeders en zusters in Kiev!

door ds. Cees van den Berg