U bent hier: >> Oekraïneweek 2017 – eerste bekendmaking

Oekraïneweek 2017 – eerste bekendmaking

1e Bekendmaking.
Oekraineweek 2017

zo 5 t/m zo 12 maart 2017

met op woensdag 8 maart Biddag.
De predikanten uit Oekraïne, ds Cor Harryvan en ds Erik van Alten, willen dan graag in een dienst bij u voorgaan.
Waarschijnlijk zullen er ook Oekraïense predikanten meekomen.
U kunt zich aanmelden via het contactformulier op onze website!

Oekraïneweek 2017 – eerste bekendmaking

Tekst: Cor Harryvan

Wees altijd verheugd.

Bid onophoudelijk.

Dank God onder alle omstandigheden! 1 Thes 5,16

 

In de Bijbel lees je telkens de oproep om te danken. We doen dat soms te weinig! De tv geeft een jaaroverzicht. Maar daarin komen vaak de droevige en schokkende dingen van het jaar in beeld. Daarom is het goed om stil te staan en tijd te nemen voor dankbaarheid aan God. Wat zijn we weer gezegend. Wat is er veel om voor te danken! In Oekraïne is hard gewerkt. Er zijn conferenties gehouden. Het Seminarie vierde een jubileum. En er kwamen mensen tot bekering. God is aan het werk. Als blijk daarvan het getuigenis van Tania Apretowa. Zij woont in de stad Chmelnytskyi en deed op zondag 6 december belijdenis van haar geloof en ontving de doop.

Hier wat ze zelf schreef op Facebook.

6 december 2015 “Deze dag heb ik eindelijk gedaan, waar ik me lang op heb voorbereid. Waar iedereen voor heeft gebeden. Ik heb de doop ontvangen. Eindelijk ben ik echt samen met God. Met Hem die mijn leven werkelijk wonderbaarlijk maakt. Zelfs als ik het moeilijk heb. Mijn Heer steunt me echt en daar ben ik Hem echt  héél dankbaar voor. Ik kan dat gevoel zelfs totaal niet weergeven. In één woord: het is geweldig! Eindelijk is het dan echt gebeurd! Nu bent U bij mij en meer heb ik niet nodig! Dank daarvoor boven alles aan U!  En ook daarvoor diegene die deze dag met mij waren”.

Dank God onder alle omstandigheden!

Zaterdag 10 oktober kwamen afgevaardigden uit de kerken van Gelderland en Flevoland (plus Veenendaal ;-)) bij elkaar voor de Algemene Vergadering van Oekraïne Zending. Naast verplichte onderdelen als jaarverslagen en begrotingen, kwamen ook grote thema’s uit het missiewerk uitgebreid aan de orde. 

Verbinding met Oekraïne

Erik van Alten presenteert de seminarieplannen waaraan wordt gewerkt; Algemene Vergadering 2015 | foto: jaapmeijer.com

Erik van Alten presenteert de seminarieplannen waaraan wordt gewerkt

Herman Sietsma doet als voorzitter van Oekraïne Zending de grote lijnen van het beleidsplan uit de doeken. Er wordt nog steeds gezocht naar invulling van de vacature van de ‘derde man’. Mogelijk zal dat worden ingevuld met Oekraïeners. Sowieso is het beleid erop gericht op overhevelen van steeds meer taken naar de lokale mensen. Het probleem op dit moment is echter dat er nog maar heel weinig opgeleide mensen zijn.

Erik van Alten – docent en president aan het seminarie in Kiev – is in levende lijve aanwezig om de plannen rond adopt-a-student en een eigen seminariegebouw uit de doeken te doen. De drie studenten die in aanmerking kwamen voor een sponsorship lijken nagenoeg ‘onderdak’ bij een Nederlandse gemeente te hebben gevonden. Een aantal nieuwe aanvragen ligt ondertussen weer op tafel. Wel gaf Erik aan een afname in studentenaantallen te verwachten. Er zal echter vanuit het seminarie ook extra aandacht aan bredere kadervorming worden gegeven. Ook de beoogde nieuwbouw van het seminarie lijkt in goede aarde te vallen. We mogen de artist impression al op de beamer bekijken.

De zaal kan live in gesprek met Cor Harryvan in Kiev; Algemene Vergadering 2015 | foto: jaapmeijer.com

De zaal kan live in gesprek met Cor Harryvan in Kiev

Cor Harryvan – al 12 jaar actief in Oekraïne met focus op church plants – is via de digitale snelweg met ons verbonden. Op de beamer krijgen we Cor in beeld die een status update geeft van de ontwikkelingen op het vlak van ondersteuning van de lokale kerken en church plants. Wat blijft hangen is zijn zin, dat van de broeders en zusters die bij zijn komst naar Oekraïne lid waren van de gemeente van Kiev, er niemand meer lid is… Hij zegt dan ook dat duidelijk is dat gemeenten moeten groeien om te kunnen blijven bestaan.

En op nog een derde manier zijn we verbonden met Oekraïne. Marianne Heidema is net terug van een bezoek aan onder andere Tavrieske. Ze toont een videoshot waarop de gemeenteleden hun groet zwaaien naar ons. Wij nemen vervolgens een clip op waarin we terug zwaaien. Klik hier voor uitgebreide fotoreportage.

P.S.: Het strategisch beleidsplan is ondertussen ook vrijgegeven voor publicatie.

Marianne Heidema brengt met een korte videoclip de groeten uit Tavrieske over; Algemene Vergadering 2015 | foto: jaapmeijer.com

Marianne Heidema brengt met een korte videoclip de groeten uit Tavrieske over

Tekst en foto’s: jaapmeijer.com

Grote thema’s Oekraïne Zending

Ds. Van Alten over de toekomst van het Seminarie:
‘Kijk naar Christus en je ziet
de toekomst. Doe zó je werk!’

Het is zaterdagmorgen 30 mei, klokslag 10.00 uur, als de overdracht van het presidium van het Seminarie in Kiev begint. Als locatie is de zaal van het, nog maar net geopende, nieuwe kerkgebouw in Kiev gekozen. Het protocol verloopt zoals de convocatie vermeldt en het gaat er plechtig aan toe. In vol ornaat schrijden de docenten van de theologische opleiding binnen: Clay Quarterman, Erik van Alten, Scott Andes en Alister Torrens.

Overdracht

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

Op het moment van de overdracht overhandigt ds. Clay Quarterman het insigne van de president aan ds. Erik van Alten dat met een lint over de schouders wordt gedrapeerd. Een gedenkwaardig moment waarop de verantwoordelijkheid van deze functie vanaf nu bij Van Alten berust. Dan volgt, geheel volgens traditie, een bel waarmee de nieuwe president voortaan de lessen kan inluiden.

Het Woord doorgeven

‘Wij zijn een klein Seminarie van slechts 15 jaar oud. Voor het oog niet indrukwekkend, maar met het Woord dat God ons toevertrouwde en met de Geest die ons bijstaat, weten wij ons sterk’, zo start ds. Erik van Alten zijn toespraak. Hij wijst op de grote taak die wacht: de boodschap van God leren verstaan en onderwijzen, zodat het doorgegeven wordt in de gemeenten van God, verspreid over Oekraïne.

Visie

Kort licht Van Alten zijn visie op het Seminarie toe:
• Onderwijs geven op een goed theologische niveau, onderstreept door een uitgave met artikelen, twee maal per jaar;
• Een eigen gebouw en
• Onderwijs aan toekomstige pastors en mensen die leiding kunnen geven in de kerk.
Op de vraag of er toekomst is voor het Seminarie, zegt de nieuwe president: ‘Kijk naar Christus en je ziet de toekomst. Doe zó je werk.’

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergei Nakul ontvangt de bul

Niet twee, maar zelfs drie mooie momenten maken deze zaterdag het 15 jaar jubilerende Seminarie extra feestelijk: de plaatselijke predikant Sergei Nakul heeft zijn studie afgerond en ontvangt zijn bul uit handen van ds. Alister Torrens. Op de volgende synode volgt zijn kerkelijk examen.

Internationaal gezelschap

Dankwoorden voor de scheidende president ds. Clay Quarterman en de felicitaties voor zijn collega ds. Erik van Alten komen van voorzitter Cor Harryvan namens

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

het bestuur van het Seminarie. Ook prof. Rob van Houwelingen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Kampen, die zojuist een week colleges heeft gegeven in Kiev, feliciteert de nieuwe president. Namens de delegatie van de Stichting Oekraïne Zending neemt ds. Cees van den Berg het woord. Ds. Erik van Alten is verbonden aan de stichting en het bestuur vindt het dan ook een hele eer dat één van de uitgezonden missionairs deze functie te beurt valt. En met ds. Jos Colijn die vanuit Nederland parttime werkzaamheden voor de Oekraïne Zending aan het Seminarie verricht, zijn alle missionairs van de Oekrainezending bij de theologische opleiding betrokken. Ook een vertegenwoordiger van een presbyteriaanse kerk uit de USA brengt de felicitaties over, evenals een docent, overgekomen uit Zuid-Afrika, die begin juni les zal geven.

Belijdenis Nienke Harryvan

Nienke Harryvan doet belijdenis

Nienke Harryvan doet belijdenis

Dan in de kerkdienst van zondag, doet onder leiding van haar vader Cor Harryvan, dochter Nienke belijdenis. Opnieuw een feestelijk en mooi moment, dat wordt afgesloten met de viering van de maaltijd van de Heer.

Wat een mooie en gezegende dagen met de broeders en zusters in Kiev!

door ds. Cees van den Berg

Verslag feest Kiev

Het Missionair Team in Kiev wordt gevormd door Cor & Joke Harryvan en Erik & Tineke van Alten.

 

Missionair Team Kiev

Het Missionair Team in Kiev werd gevormd door Cor & Joke Harryvan en Erik & Tineke van Alten. In 2019 zijn ze beiden terug gekeerd naar hun thuisland. Vanaf daar zijn ze nog 2 jaar lang op afstand en soms ter plekke betrokken geweest als een overgangssituatie. De bedoeling is dat het werk steeds meer door de Oekraïners wordt overgenomen.

Het seminarie heeft een uitgebreide website waarin ze onder meer beschrijft wat haar uitgangspunten zijn, haar toelatingsbeleid, haar docenten en afgestudeerden. Ook heeft het seminarie in 2015 het eerste nummer uitgebracht van een christelijk tijdschrift om predikanten, studenten en kader in bredere zin te ondersteunen. Dit tijdschrift is ook (alleen in het Russisch te downloaden).

De website van het seminarie heeft naast een Russische en Oekraïense ook een Engelstalige versie.