U bent hier: >> Over ons

Over ons

Oekraïne Zending is het regionale samenwerkingsverband van Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) uit de provincies Gelderland en Flevoland rond zendingsprojecten in Oekraïne. Er wordt hulp verleend bij het kerkelijk opbouwwerk van de Oekraïens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC) en bij het ondersteunen van hun missionaire werk.

Of doneer via deze actielink: https://whydonate.nl/fundraising/noodhulp-en-wederopbouw-oekraine

.

Twee op de drie mensen wereldwijd kennen Jezus niet. Onze wereld heeft Jezus nodig. Daarom ondersteunen we samen lokale kerken en organisaties in Oekraïne die daar volop mee bezig zijn, in woord en daad. En dat werkt! Zij weten wat er nodig is en welke aanpak het verschil maakt.

Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

  1. In samenwerking met de Oekraïense presbyteriaanse kerken en met Amerikaanse zendingswerkers van Mission to the World is een theologisch seminarie opgezet, waar evangelisten en predikanten opgeleid worden. Het idee hierachter is goed geschoold kader te vormen voor leiding van de kerken.
  2. Maar er wordt ook aan de basis gewerkt met het oog op kerkgroei. De bestaande gemeenten en de evangelisatieposten van de UERC krijgen ondersteuning d.m.v. cursussen aan kerkenraden en zondagschoolleiders en door begeleiding van de jonge predikanten. Verder heeft het Seminarie een 2-jarig cursusprogramma voor ouderlingen en geïnteresseerde gemeenteleden – Bijbelse Bronnen.

Voor beide taken zijn predikanten uitgezonden: ds. Erik van Alten werkt mee aan het opleidingswerk op het seminarie en de predikant Cor Harryvan is uitgezonden om de kerken in Oekraïne te adviseren en geestelijk te ondersteunen. Vanaf medio 2019 doen beide dit werk nog parttime en deels vanuit Nederland. De bedoeling is dat het werk steeds meer door de Oekraïners wordt overgenomen.

Over ons

door Nank Sein

Op zondag 26 april was het eindelijk de dag dat de kerk in Kiev in gebruik werd genomen.Vele jaren is hier door de gemeente naar toegeleefd. Er is gespaard door de gemeente, maar later ook gegraven, gemetseld en geschilderd.

En dan kan eindelijk het rode lint worden doorgeknipt. De gemeente heeft een plek om samen te komen en om elkaar te ondersteunen. De kerk heet door Nank Seinwat genade betekend. Deze plek midden in een volkswijk in Kiev, wordt ook ervaren als genade. Het opent vele mogelijkheden.

Samen met vele genodigden uit binnen en buitenland vierde ik dit feest mee. De tekst van de preek was uit 1 Petrus 2:1-6: ‘’….en laat u ook zelf gebruiken als levende stenen voor de bouw van een geestelijke tempel’’. Het gebed had een grote plaats in de dienst. De verbondenheid werd uitgebeeld door elkaar de hand te geven en samen te danken en te bidden.

De samenkomst was verdeeld in verschillende  onderdelen, opening, kerkdienst, koffiepauze, felicitaties en bijdragen van gemeenteleden en gasten. Een aantal jongeren hield ons een spiegel voor hoe we niet moeten evangeliseren en hoe het wel kan. Om een uur of drie werd de bijeenkomst afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Niet alleen de dominee had een taak , maar de hele gemeente hielp mee om deze dag als een feest onvergetelijk te maken.

De Oekraine Zending heeft ook d.m.v. een gift bijgedragen om de bouw te verwezenlijken.
Ieder die hiervoor een gift heeft gegeven, hartelijk dank daarvoor.

Jaap Meijer maakte een fotoreportage die je hier kunt bekijken.