U bent hier: >> Student Adoptieplan onder de loep

Student Adoptieplan onder de loep

Meer dan een jaar draait nu het Student Adoptieplan of eigenlijk is het meer een project geworden. Nank Sein, de contactpersoon in dit dossier, neemt de luisteraars op de AV mee in een evaluatie en wil de ervaringen delen, zo ook een paar kerken die al meedraaien.

Na de oproep in 2015 hebben zich diverse kerken aangemeld om een student te adopteren door middel van extra financiële steun. Die steun ontvangen vooral studenten

Aleksi Blyznyuk uit Tawrieske tijdens congres in april 2016 in Ermelo.

Aleksi Blyznyuk uit Tawrieske tijdens congres in april 2016 in Ermelo.

die inkomstenderving hebben door hun studie aan het Seminarie. Het Seminarie belegt twee weken colleges in het kwartaal, doorbetaald verlof kennen de Oekraïense werkgevers niet. Enige support voor hun families is dan ook geen overbodige luxe. De president van het Seminarie, onze uitgezonden zendeling Erik van Alten, kwam samen met zijn Board op voor het Student Adoptieplan. ‘De student moet vooral gemotiveerd worden en vooral niet vanwege geldproblemen af te haken. Een stimulans voor studenten als daar enthousiaste kerken en kerkleden zijn om dit project te steunen.’, was indertijd de reactie van Erik van Alten. Niet zonder succes overigens, er zijn meerdere partijen betrokken: de stichting Oekraïne Zending, Erik van Alten als beoordelaar en vertegenwoordiger van het Seminarie, de betrokken Oekraïense student en de Gelderse en Flevolandse kerken en kerkleden. Diverse kerken hebben nu een contract met maandelijkse ondersteuning voor een klein of groter bedrag. En samen komen we (v)er!

Relaties en contacten

Geld geven klinkt gemakkelijk, maar het gaat vooral ook om het contact leggen, een betrokken relatie aangaan en dat vergt meer moeite! Helaas ervaren sommige kerken de taalbarrières. Het Oekraïens is voor ons lastig, net als https://www.viagrapascherfr.com/viagra-pas-cher-livraison-gratuite/ het Nederlands voor de Oekraïners. Die relatie met de studenten en hun gemeenten is belangrijk in de toekomst van het werk van de zending.

In de relaties tussen sommige plaatselijke kerken zien we op dit moment ook YouSee groepen als spelers in het veld. De contacten en banden worden steeds verder uitgebouwd. En dat is prachtig om te zien en te horen. Lees er méér over elders op de website en op de facebookpagina’s van Oekrainezending en YouSee. Beiden te benaderen via de website: www.oekrainezending.nl.

In de powerpoint van Nank Sein over studentadoptieplan, neemt ze ons mee naar de afzonderlijke studenten in hun contacten e

Dmytro Rybydailo in het plantsoen in Kampen, waar hij parttime studeert 2016-2018.

Dmytro Rybydailo uit Kiev in het plantsoen in Kampen, waar hij parttime studeert 2016-2018.

n hun vorderingen. GKv Barneveld heeft Dmytro Rybydailo gesteund in zijn laatste studiejaar. Dmytro is nu geslaagd. Men wil de contacten voortzetten en zijn vervolgstudie in Kampen nog financieel ondersteunen. Familie Bolt uit Wezep heeft leuke contacten met Aleksi Blyznyuk uit Tawrieske. De contacten verlopen goed via facebook en de mail, maar Aleksi is een student die goed Engels kan en dat bevordert de uitwisseling van informatie. Dat loopt gelijk minder als dat niet het geval is. Vasil Apretov uit Chmelnitsky is geadopteerd door Almere. Christiaan Vis geeft aan in zijn evaluatie dat door het cultuurverschil en de taalbarrière niet altijd gemakkelijk is om mail uit te wisselen, maar na elk contact informeert hij wel de gemeente vooraf aan de dienst. Hattem-Centrum ondervindt dat ook, maar heeft ook moeite met de continuering. Dirk van der Worp, voorzitter Z&H Wezep, geeft zelf aan dat het niet alleen aan Andrei Mykychuk uit Ruda ligt, maar ook aan hemzelf. Ook het contact met Roman Sjevchuk uit Ruda, die de Achterhoekse gemeenten ondersteunen, verloopt stroef. Nu zijn nieuwe mailadres bekend is, moet het beter gaan.

Nank geeft aan dat men in Oekraïne het proces van privé-iets-delen-met-anderen niet gewend is. De achterdocht-cultuur is heel kenmerkend geweest onder jarenlang Sovjetbewind.

Nieuwe student, nieuwe kerken gezocht!

Vladimir Kalinchuk ondersteunt bij een kerkdienst in Kiev; oktober 2016

Vladimir Kalinchuk (li.) ondersteunt bij een kerkdienst in Kiev; oktober 2016

De Oekraine Zending zoekt nog kerken die een nieuwe student willen adopteren. Het is Vladimir Kalinchuk. Zelf heeft hij zijn eerste jaar studie aan het Seminarie bekostigd. In de powerpoint van Nank Sein over studentadoptieplan ziet u wat nodig is. Ook kunt u bij haar informatie opvragen via het contactformulier op de website op de website of via contact@oekrainezending.nl.

Hoe zinvol is het Adoptieproject?

Sergei Nakul coacht nu als pastor van de kerk te Kiev zijn eigen studenten: Oleg Kutowyi van Zytomir, de net afgestudeerde Dmytro Rybydailo en Vladimir Kalinchuk, de nieuwe student. Hij spreekt zijn dankwoord tot slot uit over het Student Adoptieproject uit naar de kerken en geeft aan wat het project voor een effect heeft:
• Hoe meer concrete steun aan studenten, hoe meer kans op nieuwe kerken in Oekraïne.
• Studenten worden meer betrokken in de kerkelijke activiteiten van de moederkerk. Voor Kiev geldt bijv. dat Vladimir, woonachtig in Berdychiv, voorgaat in erediensten in Kiev, hij is coördinator in de gevangenis van zijn woonplaats, o.a. ook Wolodja die in de gevangenis belijdenis heeft gedaan (zie zijn bekeringsverhaal in de regio magazine nummer 3, red.)
• Studenten krijgen meer persoonlijke verantwoordelijkheid en motivatie in contacten met veldwerker Cor Harryvan, ervaring met de kerkenraad en vooral ook in de contacten in het buitenland: de kerken in Nederland. Prioriteit ligt vooral op welke richting de student zich moet focussen om zijn studie vol te houden en af te maken.
• Uw steun is belangrijk voor de toekomst van de zelfstandige kerken in de begeleiding van nieuwe studenten.

Méér weten?

Wilt u meer weten van de studenten die in het Adoptieproject meedraaien? De PowerPoint met informatie en hoe de lijnen nu precies lopen en wat goed en beter kan in het project ziet u hier: powerpoint van Nank Sein over studentadoptieplan.

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

 1. wisselingen in het bestuur
 2. afscheidswoorden Herman Sietsma
 3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
 4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
 5. student adoptieplan onder de loep
 6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
 7. Fotoserie

Tekst: Marianne Heidema
Beeld: Jaap Meijer

Student Adoptieplan onder de loep

Als nieuwbakken voorzitter mocht Wouter Pansier een interview doen in de Algemene Vergadering met twee theologische studenten uit Oekraïne.

Interview van Wouter Pansier met Dmytro Rybydailo en Sergei Nakul, getolkt door Cor Harryvan

Interview van Wouter Pansier met Dmytro Rybydailo en Sergei Nakul, getolkt door Cor Harryvan

Sergei Nakul, predikant in Kiev en Dmytro Rybydailo, pas afgestudeerd aan het Seminarie, waren te gast om hun ervaringen in Kampen met ons te delen. Zij reisden in het najaar af naar Nederland om een vervolgstudie Theologie in Kampen te doen.
Als ze aan de tafel op het podium zijn aangeschoven stelt Wouter Pansier enkele korte vragen.

Wouter: ‘Als medewerkers in de zending zijn we nieuwgierig. We willen jullie graag beter leren kennen en weten wat jullie motiveert om je in Nederland verder te bekwamen. Maar eerst: wat was jullie overweging om theologie te studeren?’’

Dmytro Rybydailo

Dmytro Rybydailo

Dmytro bijt de spits af. Hij is bekeerd door het lezen uit de NT-Bijbel bij de buurman en sloot zich daarna aan bij de baptistenkerk. Hij ziet zijn bekering als het belangrijkste moment in zijn leven, maar in 2008 sloeg de twijfel toe of hij wel goed zat. Na een moeilijke beslissing om die kerk te verlaten, vond hij zijn plaats in de UERC-kerk in Kiev en wilde vanaf toen studeren voor predikant bij het Seminarie van Kiev. Zijn ambitie: groeien in geloof.

Als Sergei Nakul de microfoon voor de mond krijgt, wordt het even stil in de zaal. Hij pakt zijn moment in het… Nederlands! ‘Goedemorgen, broeders en zusters!’, klinkt het in het onvervalst Nederlands. Een spontaan applaus is hem gegund. (Als student heeft dit talenwonder zijn vaardigheid opgedaan door de Nederlandse en Oekraïense Bijbels naast elkaar te leggen en natuurlijk veel van onze taal opgestoken in de omgang met de zendelingen. red.)
In 1994, het jaar dat Sergei zich bekeerde, wilde hij meer met zijn hart inleven, maar vooral méér bekering en méér weten over God en de Bijbel. Dat motiveerde hem om te gaan studeren aan het Seminarie te Kiev.

Wouter: ‘’Vertel eens, hoe ervaren jullie het leven aan de http://cialisfrance24.com TU in Kampen?’’
Dmytro geeft aan dat hij inmiddels gewend is, al is het leven als student opnieuw intensief: lezen, leren en opdrachten uitvoeren.
Voor Sergei is studeren in Kampen een droom die uitkomt. Een geweldige verrijking, vooral in de atmosfeer: de omgang met elkaar en de contacten met de mensen in de kerken.

Wouter: ‘’Jullie zijn inmiddels beiden afgestudeerd aan het Seminarie en vervolgt je studie nu in Kampen. Wat voegt Kampen toe boven Kiev?’’

Sergei Nakul

Sergei Nakul

Dmytro: ‘’Kampen kwam voor mij als een verrassing. Ik heb tot het laatste moment geaarzeld of ik wel of niet zou gaan. Ik heb zelfs advies in mijn omgeving gevraagd. Het is natuurlijk een ander niveau: heel Europees en meer gekwalificeerd onderwijs. Ik zie het als een upgrade van mijn studie.’’
Sergei: ‘’Voor mij is Kampen een privilege voor mij studie, zoals ik al zei: een droom die uitkomt! Kampen staat voor theologische universiteitskwaliteit met diepgang, veel rijkdom en bagage.”

De nieuwe voorzitter sluit dit kort intermezzo in de AV af met een vraag naar de achterban in Oekraine: ‘’Hoe vindt die het dat jullie in Nederland studeren?’’
Dmytro: “Ik voel vooral de afwezigheid van mijn gezin’’, en hij heeft de lachers op zijn hand met een humoristische opmerking: “De app verbrandt nog eens!’’

Sergei: ‘Ik vind het vooral moeilijk zonder mijn vrouw Olga, maar elke avond skypen we even. We kunnen niet zonder elkaar, maar Olga en mijn kleine zoontje zijn nu overgekomen. En zijn oog zoekt liefdevol naar Olga in de zaal en sluit af met een brede smile in het Nederlands: ‘Alles is nu prima, dank u wel!’

Nog méér weten?

Méér weten over het geloofsleven van de predikant Dmytro Rybydailo, lees dan de achterpagina van ons regio magazine Oekraïne Zending, dat vanaf eind november 2016 weer voor onze achterban in de kerken ligt. (red.)

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

 1. wisselingen in het bestuur
 2. afscheidswoorden Herman Sietsma
 3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
 4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
 5. student adoptieplan onder de loep
 6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
 7. Fotoserie

Tekst: Marianne Heidema
Foto’s: Jaap Meijer