U bent hier: >> Dromen komen uit voor Sergei en Dmytro in Kampen

Dromen komen uit voor Sergei en Dmytro in Kampen

Als nieuwbakken voorzitter mocht Wouter Pansier een interview doen in de Algemene Vergadering met twee theologische studenten uit Oekraïne.

Interview van Wouter Pansier met Dmytro Rybydailo en Sergei Nakul, getolkt door Cor Harryvan

Interview van Wouter Pansier met Dmytro Rybydailo en Sergei Nakul, getolkt door Cor Harryvan

Sergei Nakul, predikant in Kiev en Dmytro Rybydailo, pas afgestudeerd aan het Seminarie, waren te gast om hun ervaringen in Kampen met ons te delen. Zij reisden in het najaar af naar Nederland om een vervolgstudie Theologie in Kampen te doen.
Als ze aan de tafel op het podium zijn aangeschoven stelt Wouter Pansier enkele korte vragen.

Wouter: ‘Als medewerkers in de zending zijn we nieuwgierig. We willen jullie graag beter leren kennen en weten wat jullie motiveert om je in Nederland verder te bekwamen. Maar eerst: wat was jullie overweging om theologie te studeren?’’

Dmytro Rybydailo

Dmytro Rybydailo

Dmytro bijt de spits af. Hij is bekeerd door het lezen uit de NT-Bijbel bij de buurman en sloot zich daarna aan bij de baptistenkerk. Hij ziet zijn bekering als het belangrijkste moment in zijn leven, maar in 2008 sloeg de twijfel toe of hij wel goed zat. Na een moeilijke beslissing om die kerk te verlaten, vond hij zijn plaats in de UERC-kerk in Kiev en wilde vanaf toen studeren voor predikant bij het Seminarie van Kiev. Zijn ambitie: groeien in geloof.

Als Sergei Nakul de microfoon voor de mond krijgt, wordt het even stil in de zaal. Hij pakt zijn moment in het… Nederlands! ‘Goedemorgen, broeders en zusters!’, klinkt het in het onvervalst Nederlands. Een spontaan applaus is hem gegund. (Als student heeft dit talenwonder zijn vaardigheid opgedaan door de Nederlandse en Oekraïense Bijbels naast elkaar te leggen en natuurlijk veel van onze taal opgestoken in de omgang met de zendelingen. red.)
In 1994, het jaar dat Sergei zich bekeerde, wilde hij meer met zijn hart inleven, maar vooral méér bekering en méér weten over God en de Bijbel. Dat motiveerde hem om te gaan studeren aan het Seminarie te Kiev.

Wouter: ‘’Vertel eens, hoe ervaren jullie het leven aan de http://cialisfrance24.com TU in Kampen?’’
Dmytro geeft aan dat hij inmiddels gewend is, al is het leven als student opnieuw intensief: lezen, leren en opdrachten uitvoeren.
Voor Sergei is studeren in Kampen een droom die uitkomt. Een geweldige verrijking, vooral in de atmosfeer: de omgang met elkaar en de contacten met de mensen in de kerken.

Wouter: ‘’Jullie zijn inmiddels beiden afgestudeerd aan het Seminarie en vervolgt je studie nu in Kampen. Wat voegt Kampen toe boven Kiev?’’

Sergei Nakul

Sergei Nakul

Dmytro: ‘’Kampen kwam voor mij als een verrassing. Ik heb tot het laatste moment geaarzeld of ik wel of niet zou gaan. Ik heb zelfs advies in mijn omgeving gevraagd. Het is natuurlijk een ander niveau: heel Europees en meer gekwalificeerd onderwijs. Ik zie het als een upgrade van mijn studie.’’
Sergei: ‘’Voor mij is Kampen een privilege voor mij studie, zoals ik al zei: een droom die uitkomt! Kampen staat voor theologische universiteitskwaliteit met diepgang, veel rijkdom en bagage.”

De nieuwe voorzitter sluit dit kort intermezzo in de AV af met een vraag naar de achterban in Oekraine: ‘’Hoe vindt die het dat jullie in Nederland studeren?’’
Dmytro: “Ik voel vooral de afwezigheid van mijn gezin’’, en hij heeft de lachers op zijn hand met een humoristische opmerking: “De app verbrandt nog eens!’’

Sergei: ‘Ik vind het vooral moeilijk zonder mijn vrouw Olga, maar elke avond skypen we even. We kunnen niet zonder elkaar, maar Olga en mijn kleine zoontje zijn nu overgekomen. En zijn oog zoekt liefdevol naar Olga in de zaal en sluit af met een brede smile in het Nederlands: ‘Alles is nu prima, dank u wel!’

Nog méér weten?

Méér weten over het geloofsleven van de predikant Dmytro Rybydailo, lees dan de achterpagina van ons regio magazine Oekraïne Zending, dat vanaf eind november 2016 weer voor onze achterban in de kerken ligt. (red.)

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

  1. wisselingen in het bestuur
  2. afscheidswoorden Herman Sietsma
  3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
  4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
  5. student adoptieplan onder de loep
  6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
  7. Fotoserie

Tekst: Marianne Heidema
Foto’s: Jaap Meijer

Dromen komen uit voor Sergei en Dmytro in Kampen

Ds. Van Alten over de toekomst van het Seminarie:
‘Kijk naar Christus en je ziet
de toekomst. Doe zó je werk!’

Het is zaterdagmorgen 30 mei, klokslag 10.00 uur, als de overdracht van het presidium van het Seminarie in Kiev begint. Als locatie is de zaal van het, nog maar net geopende, nieuwe kerkgebouw in Kiev gekozen. Het protocol verloopt zoals de convocatie vermeldt en het gaat er plechtig aan toe. In vol ornaat schrijden de docenten van de theologische opleiding binnen: Clay Quarterman, Erik van Alten, Scott Andes en Alister Torrens.

Overdracht

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

ds. Clay Quaterman (pres.oud) en Ds. Erik van Alten (nw pres) snijden samen de taart aan

Op het moment van de overdracht overhandigt ds. Clay Quarterman het insigne van de president aan ds. Erik van Alten dat met een lint over de schouders wordt gedrapeerd. Een gedenkwaardig moment waarop de verantwoordelijkheid van deze functie vanaf nu bij Van Alten berust. Dan volgt, geheel volgens traditie, een bel waarmee de nieuwe president voortaan de lessen kan inluiden.

Het Woord doorgeven

‘Wij zijn een klein Seminarie van slechts 15 jaar oud. Voor het oog niet indrukwekkend, maar met het Woord dat God ons toevertrouwde en met de Geest die ons bijstaat, weten wij ons sterk’, zo start ds. Erik van Alten zijn toespraak. Hij wijst op de grote taak die wacht: de boodschap van God leren verstaan en onderwijzen, zodat het doorgegeven wordt in de gemeenten van God, verspreid over Oekraïne.

Visie

Kort licht Van Alten zijn visie op het Seminarie toe:
• Onderwijs geven op een goed theologische niveau, onderstreept door een uitgave met artikelen, twee maal per jaar;
• Een eigen gebouw en
• Onderwijs aan toekomstige pastors en mensen die leiding kunnen geven in de kerk.
Op de vraag of er toekomst is voor het Seminarie, zegt de nieuwe president: ‘Kijk naar Christus en je ziet de toekomst. Doe zó je werk.’

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergey Nakul krijgt van Alister Torrens zijn bul uitgereikt

Sergei Nakul ontvangt de bul

Niet twee, maar zelfs drie mooie momenten maken deze zaterdag het 15 jaar jubilerende Seminarie extra feestelijk: de plaatselijke predikant Sergei Nakul heeft zijn studie afgerond en ontvangt zijn bul uit handen van ds. Alister Torrens. Op de volgende synode volgt zijn kerkelijk examen.

Internationaal gezelschap

Dankwoorden voor de scheidende president ds. Clay Quarterman en de felicitaties voor zijn collega ds. Erik van Alten komen van voorzitter Cor Harryvan namens

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

vlnr Alister Torrens, Scott Andes, Erik van Alten, Clay Quarterman

het bestuur van het Seminarie. Ook prof. Rob van Houwelingen, hoogleraar aan de Theologische Universiteit van Kampen, die zojuist een week colleges heeft gegeven in Kiev, feliciteert de nieuwe president. Namens de delegatie van de Stichting Oekraïne Zending neemt ds. Cees van den Berg het woord. Ds. Erik van Alten is verbonden aan de stichting en het bestuur vindt het dan ook een hele eer dat één van de uitgezonden missionairs deze functie te beurt valt. En met ds. Jos Colijn die vanuit Nederland parttime werkzaamheden voor de Oekraïne Zending aan het Seminarie verricht, zijn alle missionairs van de Oekrainezending bij de theologische opleiding betrokken. Ook een vertegenwoordiger van een presbyteriaanse kerk uit de USA brengt de felicitaties over, evenals een docent, overgekomen uit Zuid-Afrika, die begin juni les zal geven.

Belijdenis Nienke Harryvan

Nienke Harryvan doet belijdenis

Nienke Harryvan doet belijdenis

Dan in de kerkdienst van zondag, doet onder leiding van haar vader Cor Harryvan, dochter Nienke belijdenis. Opnieuw een feestelijk en mooi moment, dat wordt afgesloten met de viering van de maaltijd van de Heer.

Wat een mooie en gezegende dagen met de broeders en zusters in Kiev!

door ds. Cees van den Berg