U bent hier: >> Vertrekkend voorzitter Herman Sietsma bedankt achterban

Vertrekkend voorzitter Herman Sietsma bedankt achterban

Impressie Algemene Vergadering – II

Per 1 november 2016 was het zover: er was een nieuwe voorzitter gevonden voor het Oekraïne Zendingsbestuur. Wouter Pansier uit Ermelo heeft het stokje overgenomen. Op 5 november 2016 werd in de Algemene Vergadering afscheid genomen van de vertrekkende voorzitter Herman Sietsma en secretaris Heeres Heres.

Herman bedankt zijn directe achterban: ‘Vier jaar geleden

Vertrekkend voorzitter Herman Sietsma bedankt achterban

Vertrekkend voorzitter Herman Sietsma bedankt achterban

werd ik gevraagd door Heeres voor het zendingswerk en ik was geïnteresseerd door wat hier in de plaatselijke kerk gebeurde. Goed waren de contacten met de zendelingen Harryvan, Drost en Van Alten, de kerken in Oekraïne en ook hier in Nederland. Het voelde als een warm bad! En niet alleen op papier, maar juist ook door de daadwerkelijke invulling.

Naar verzelfstandiging

We staan nu voor de worsteling naar 2019. Hoe gaan we verder met de kerken in Oekraïne? Gaan we door; moeten we loslaten; geld sturen; hoe optimaal te werken naar kerkelijke zelfstandigheid?

Interne zendingsorganisatie

Er is ook veel tijd gaan zitten in de eigen organisatie. We zijn bezig geweest met een eigen gebouw voor het Seminarie en ook al heeft het nu nog niet tot een aankoop geleid, lof voor Rients Boiten die kennis had op constructie en voorwaarden.
Veel tijd en geld ook in de landelijke organisatie. Persoonlijk heb ik daar heel erg mee geworsteld. Dat heeft ook veranderingen met zich meegebracht. De kosten voor de eigen stichting zijn erg laag en al lijken die in de jaarstukken dan te zijn gestegen, dit komt met name doordat we voor het Landelijk Samenwerkingsverband nu een soort incassobureau geworden, een doorgeefluik voor de quota. Vanuit de historie is gebleken dat gecentraliseerde structuren niet altijd werken. De kracht zit vooral in onze eigen kerken en dat heeft een hoog niveau.

Als voorzitter ben je vaker in beeld dan een secretaris, een penningmeester of een afdeling Voorlichting & Communicatie, maar er wordt veel werk verzet door de bestuursleden. Dat mag rustig eens gezegd worden. Het dient een geestelijk doel naar de toekomst, dat ooit geïnspireerd werd door ds. Martin Nap voor kerken toen hij de studenten opleidde aan zijn keukentafel. Het was een eer hem te hebben gekend, hij heeft het spoor gemaakt, en wij drinken nog koffie in diezelfde keuken in Kiev.’

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

 1. wisselingen in het bestuur
 2. afscheidswoorden Herman Sietsma
 3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
 4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
 5. student adoptieplan onder de loep
 6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
 7. Fotoserie

Vertrekkend voorzitter Herman Sietsma bedankt achterban

Impressie Algemene Vergadering – I

De zittingstermijn van vier jaar voor voorzitter Herman Sietsma zit er weer op en dat geldt ook voor secretaris Heeres Heres, al heeft hij zelfs een jaar extra zijn taken achaten-suisse.com vervuld. Het is voor beide mannen het moment om de voorzittershamer en het secretariaat over te dragen aan de nieuwkomers in het bestuur van de Oekraïne Zending. Het valt niet altijd mee om opvolgers te vinden in het bestuur. Dit vrijwilligerswerk eist doorgaans veel tijd van de bestuurders. Dat geldt voor alle bestuurders, maar in het bijzonder voor voorzitter en secretaris. Het werk staat nooit stil en je doet het toch naast je dagelijkse werk! Sietsma heeft inmiddels een interimbaan in de Eerste Kamer voor de ChristenUnie en Heres zal nog op de achtergrond betrokken blijven bij de zending om het digitale archief bij te werken.

Intensieve periode

Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht, bedankt Heeres Heres, vm. Secretaris (li) en Herman Sietsma, vm. Voorzitter (re).

Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht, bedankt Heeres Heres, vm. Secretaris (li) en Herman Sietsma, vm. Voorzitter (re).

Rients Boiten, voorzitter van de Raad van Toezicht, vertelt dat hij met Herman en Heeres een intensieve tijd heeft beleefd. Dat kwam in eerste instantie door het synodebesluit van Ede tot opzet van provinciale resorts en er sprake was van een ander bestuursmodel. Hierdoor moest de Oekraïne Zending als stichting meer haar eigen koers varen en een Raad van Toezicht worden benoemd.
Dit leidde tot een intensieve en principiële discussie in de opzet tot het landelijk samenwerkingsverband (LSV) en de regionale samenwerkingsverbanden (RSV’n). Rients zegt dan ook: ‘’In deze discussie over zending en invulling van taken werd niet door alle partijen gelijk gedacht. In feite zijn we nog steeds zoekend naar een goede afstemming.’’

Een goed koppel

Rients Boiten heeft Herman Sietsma en Heeres Heres als een uitstekend koppel ervaren: Herman was van de grote lijnen, terwijl Heeres de details invulde. Hij bedankte de beide vertrekkende bestuursleden voor hun bijdrage en inzet in de afgelopen jaren en constateerde tevens dat er zegen op hun werk rustte.

Opvolging

Wouter Pansier komt in plaats van Herman Sietsma als nieuwe bestuursvoorzitter en Koos van Loo volgt Heeres Heres op voor wat betreft de secretariaatswerkzaamheden.

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

 1. wisselingen in het bestuur
 2. afscheidswoorden Herman Sietsma
 3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
 4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
 5. student adoptieplan onder de loep
 6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
 7. Fotoserie

Tekst: Marianne Heidema
Beeld: Jaap Meijer