U bent hier: >> Dromen komen uit voor Sergei en Dmytro in Kampen

Dromen komen uit voor Sergei en Dmytro in Kampen

Als nieuwbakken voorzitter mocht Wouter Pansier een interview doen in de Algemene Vergadering met twee theologische studenten uit Oekraïne.

Interview van Wouter Pansier met Dmytro Rybydailo en Sergei Nakul, getolkt door Cor Harryvan

Interview van Wouter Pansier met Dmytro Rybydailo en Sergei Nakul, getolkt door Cor Harryvan

Sergei Nakul, predikant in Kiev en Dmytro Rybydailo, pas afgestudeerd aan het Seminarie, waren te gast om hun ervaringen in Kampen met ons te delen. Zij reisden in het najaar af naar Nederland om een vervolgstudie Theologie in Kampen te doen.
Als ze aan de tafel op het podium zijn aangeschoven stelt Wouter Pansier enkele korte vragen.

Wouter: ‘Als medewerkers in de zending zijn we nieuwgierig. We willen jullie graag beter leren kennen en weten wat jullie motiveert om je in Nederland verder te bekwamen. Maar eerst: wat was jullie overweging om theologie te studeren?’’

Dmytro Rybydailo

Dmytro Rybydailo

Dmytro bijt de spits af. Hij is bekeerd door het lezen uit de NT-Bijbel bij de buurman en sloot zich daarna aan bij de baptistenkerk. Hij ziet zijn bekering als het belangrijkste moment in zijn leven, maar in 2008 sloeg de twijfel toe of hij wel goed zat. Na een moeilijke beslissing om die kerk te verlaten, vond hij zijn plaats in de UERC-kerk in Kiev en wilde vanaf toen studeren voor predikant bij het Seminarie van Kiev. Zijn ambitie: groeien in geloof.

Als Sergei Nakul de microfoon voor de mond krijgt, wordt het even stil in de zaal. Hij pakt zijn moment in het… Nederlands! ‘Goedemorgen, broeders en zusters!’, klinkt het in het onvervalst Nederlands. Een spontaan applaus is hem gegund. (Als student heeft dit talenwonder zijn vaardigheid opgedaan door de Nederlandse en Oekraïense Bijbels naast elkaar te leggen en natuurlijk veel van onze taal opgestoken in de omgang met de zendelingen. red.)
In 1994, het jaar dat Sergei zich bekeerde, wilde hij meer met zijn hart inleven, maar vooral méér bekering en méér weten over God en de Bijbel. Dat motiveerde hem om te gaan studeren aan het Seminarie te Kiev.

Wouter: ‘’Vertel eens, hoe ervaren jullie het leven aan de http://cialisfrance24.com TU in Kampen?’’
Dmytro geeft aan dat hij inmiddels gewend is, al is het leven als student opnieuw intensief: lezen, leren en opdrachten uitvoeren.
Voor Sergei is studeren in Kampen een droom die uitkomt. Een geweldige verrijking, vooral in de atmosfeer: de omgang met elkaar en de contacten met de mensen in de kerken.

Wouter: ‘’Jullie zijn inmiddels beiden afgestudeerd aan het Seminarie en vervolgt je studie nu in Kampen. Wat voegt Kampen toe boven Kiev?’’

Sergei Nakul

Sergei Nakul

Dmytro: ‘’Kampen kwam voor mij als een verrassing. Ik heb tot het laatste moment geaarzeld of ik wel of niet zou gaan. Ik heb zelfs advies in mijn omgeving gevraagd. Het is natuurlijk een ander niveau: heel Europees en meer gekwalificeerd onderwijs. Ik zie het als een upgrade van mijn studie.’’
Sergei: ‘’Voor mij is Kampen een privilege voor mij studie, zoals ik al zei: een droom die uitkomt! Kampen staat voor theologische universiteitskwaliteit met diepgang, veel rijkdom en bagage.”

De nieuwe voorzitter sluit dit kort intermezzo in de AV af met een vraag naar de achterban in Oekraine: ‘’Hoe vindt die het dat jullie in Nederland studeren?’’
Dmytro: “Ik voel vooral de afwezigheid van mijn gezin’’, en hij heeft de lachers op zijn hand met een humoristische opmerking: “De app verbrandt nog eens!’’

Sergei: ‘Ik vind het vooral moeilijk zonder mijn vrouw Olga, maar elke avond skypen we even. We kunnen niet zonder elkaar, maar Olga en mijn kleine zoontje zijn nu overgekomen. En zijn oog zoekt liefdevol naar Olga in de zaal en sluit af met een brede smile in het Nederlands: ‘Alles is nu prima, dank u wel!’

Nog méér weten?

Méér weten over het geloofsleven van de predikant Dmytro Rybydailo, lees dan de achterpagina van ons regio magazine Oekraïne Zending, dat vanaf eind november 2016 weer voor onze achterban in de kerken ligt. (red.)

Meer over de Algemene Vergadering 2016:

  1. wisselingen in het bestuur
  2. afscheidswoorden Herman Sietsma
  3. toespraak Cor Harryvan ‘Op weg naar 2019’
  4. dromen komen uit voor Sergei en Dmytro
  5. student adoptieplan onder de loep
  6. Gods liefde is wereldomvattend en grenzeloos
  7. Fotoserie

Tekst: Marianne Heidema
Foto’s: Jaap Meijer