U bent hier: >> Zending en hulpverlening in Oekraïne

Zending en hulpverlening in Oekraïne

Vanuit de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) in Gelderland en Flevoland wordt hulp verleend bij het kerkelijk opbouwwerk van de Oekraiens Evangelisch Gereformeerde Kerken (UERC) en bij het ondersteunen van hun missionaire werk.

Dit gebeurt vanuit twee invalshoeken:

  1. In samenwerking met de Oekraïense presbyteriaanse kerken en met Amerikaanse zendingswerkers van Mission to the World is een theologisch seminarie opgezet, waar evangelisten en predikanten opgeleid worden. Het idee hierachter is goed geschoold kader te vormen voor leiding van de kerken.
  2. Maar er wordt ook aan de basis gewerkt met het oog op kerkgroei. De bestaande gemeenten en de evangelisatieposten van de UERC krijgen ondersteuning d.m.v. cursussen aan kerkenraden en zondagschoolleiders en doorbegeleiding van de jonge predikanten. Verder heeft het Seminarie een 2-jarig cursusprogramma voor ouderlingen en geïnteresseerde gemeenteleden – Bijbelse Bronnen.

Voor beide taken zijn predikanten uitgezonden: ds. Erik van Alten werkt mee aan het opleidingswerk op het seminarie en de predikant Cor Harryvan is uitgezonden om de kerken in Oekraïne te adviseren en geestelijk te ondersteunen.

Ondersteuning uit Nederland
Het voedingsgebied voor de zending in Oekraïne beslaat Gelderland en Flevoland. Daar zijn 30 vrijgemaakt-gereformeerde kerken, met in totaal ruim 13.000 leden. De Particuliere Synode van Gelderland en Flevoland heeft een College van Zendingsdeputaten (CvZ) benoemd, om de zendingstaak uit te voeren. Het beleid wordt dus vastgesteld door het College van Zendingsdeputaten, maar namens dit college is de Stichting Oekraïnezending belast met de uitvoering van het zendingswerk. De Particuliere Synode heeft aanvankelijk de kerk van Hattem aangewezen als zendende kerk. Later zijn de gemeenten Hattem-Noord, Arnhem en Lelystad thuisgemeente voor resp. de predikanten Colijn, Drost en Harryvan geworden.

 

 

Print Friendly, PDF & Email