U bent hier: >> Zending nieuwe fase

Zending nieuwe fase

Nu ‘onze mensen in Oekraïne’ zijn teruggekeerd naar Nederland en Zuid-Afrika, is een nieuwe fase in het zendingswerk aangebroken. Het afgelopen jaar konden we door de beperkingen van corona geen bezoeken brengen in Oekraïne, geen mensen hierheen halen en ook vrijwel geen vergaderingen beleggen. Op 17 februari hielden we een tweede online regiomeeting. Hierin deed ds. Jelle Drijfhout uit de doeken wat we met de partnerschappen voor ogen hebben. Ds. Erik van Alten vertelde over de ontwikkelingen rond het seminarie.

Evenwicht – Efeze

Met 30 man kun je geen predikant onderhouden. In Nederland niet en ook in Oekraïne niet. En al helemaal niet in de moeilijke economische situatie. Veel Oekraïners wijken al uit naar buurlanden om daar hun inkomen bij elkaar te sprokkelen. En dan hebben we het nog niet gehad over de onderhoudskosten van een seminariegebouw. Ook al zijn Erik van Alten en Cor Harryvan als Nederlandse gezichten in Kiev en de wijde omgeving verdwenen, voor deze zaken zal geld nodig blijven. En natuurlijk is het doel dat ze daar zelfstandig worden. Dat is ook het doel van de mensen daar! Ons werk daar in de afgelopen decennia schept verplichtingen. Na de val van het ijzeren gordijn zagen we nieuwe deuren geopend, ook in Oekraïne. Dit was niet toevallig, we zagen Gods leiding daarin. Dat is niet zomaar voorbij; ze zijn daar broers en zussen geworden.

De geestelijke band zal blijven, maar wel anders worden. Jelle citeert 2 Korinthiërs 8 “er moet evenwicht zijn”. Het was niet zo dat Efeze alleen maar geld gééft, maar Efeze beseft ook veel te hebben gekrégen vanuit Jeruzalem. We hebben 7 kwetsbare gemeenten in Oekraïne. Maar die hebben ook ons veel te bieden. In hoe ze gemeente zijn, hun diaconale werk, de weeshuizen die zij bezoeken om het evangelie te brengen. Dit mag ons motiveren om woorden om te zetten in daden. Daarom die partnerrelaties; met evenwicht geven en ontvangen.

Hattem ontmoet Swaljawa

Hattem – Swaljawa

Belangrijk hierin is de duurzaamheid. Een los bezoekje is leuk, maar het is mooier als er een band kan worden opgebouwd. Het is niet genoeg als er een paar actieve mensen in een zendingscommissie zitten, alhoewel je niet zonder hun enthousiasme kunt. Het is belangrijk dat kerkenraden zich ook achter de relatie scharen, dat zij het actief steunen en ook zelf daar gaan kijken. Hattem heeft nu twee jaar een relatie met Swaljawa. Zending & Hulpverlening had aan de kerkenraad voorgelegd hoe die tegen samenwerking aankeek. Het zou betekenen dat de kerkenraad jaarlijks een delegatie naar Oekraïne zou moeten sturen en ook mensen hierheen moest halen. En dat gebeurde dus! Al tweemaal is de reis gemaakt en ook al tweemaal is bezoek vanuit daar verwelkomd. Daar wordt over gepraat in de gemeente. Maandelijks hebben de predikanten ook online contact en doen ze voorbede voor elkaar in de kerkdiensten. (klik hier voor artikel over een van hun reizen)

In onze regio zijn meer gemeenten dan de zeven in Oekraïne. De bedoeling is dat er per UA-gemeente één NL-gemeente de leiding neemt in de contacten en dat andere gemeenten en kerkenraden daarbij aan kunnen haken. Het zou mooi zijn als gemeenten in regio Oost zouden willen koppelen met de gemeente van Ruda.

Seminarie verzelfstandigt

In het coronajaar 2020 kon ook president (“wel een groot woord voor een seminarie met 45 studenten, eigenlijk rector”) Erik van Alten het land en de school niet bezoeken. Alle contacten moesten na januari via Zoom, Skype en dergelijke middelen. Niet ideaal, maar het bleek wel werkbaar.

ds. Erik van Alten praat de online bezoekers bij over het seminarie

Het werk heeft ook niet stil gelegen. De Board heeft echt het initiatief genomen om een opvolger te zoeken. Een sollicitatieproces leverde helaas niet de gezochte opvolger van Erik op. Daarna heeft de Board aan Oleksiy Blyzniuk gevraagd of hij over ongeveer twee jaar de school zou willen leiden. (klik hier voor eerder interview met Oleksiy) Hij kan dan worden ingewerkt en ingroeien in de materie. En het is niet in beton gegoten. Van beide kanten is het aftasten en beide kanten kunnen besluiten dat dit toch niet de beste oplossing is. Ondertussen is de Board ook bezig met het uitwerken van visie en missie, een hele mooie ontwikkeling. We bidden de Board veel wijsheid toe in hun zoeken en toewerken naar zelfstandig bestuur.

Print Friendly, PDF & Email